O nás

Vteřina poté je skupinou složenou z lidí, kteří si prošli ústavní péčí. Usilujeme o to, aby práva dětí vyrůstajících v zařízeních institucionální péče nebyla jen prázdným pojmem, ale nejvyšší možnou hodnotou. Jsme totiž přesvědčeni, že hlas dětí by měl v tomto systému otevřeně zaznívat a být slyšen. Naší snahou je posílit hlas dítěte, které se v institucionální péči nachází a být jeho "prostředníkem" ve vztahu k institucím, které o životě v ústavních zařízeních rozhodují.

Název Vteřina poté vychází z příběhu dívky z dětského domova, která čekala v předvečer svých osmnáctých narozenin na pro ni důležitý okamžik, kterým byla vteřina po půlnoci. Až poté mohla domov opustit a žít si svobodně po svém. Její odmítavý a nespokojený postoj k zařízení, ve kterém strávila významný kus svého života, není v ústavní péči mezi dětmi neobvyklý, a proto jsme si zvolili naše jméno tak, abychom měli stále na paměti, proč má naše snaha o změnu systému náhradní péče smysl.

více o skupině | fotogalerie | zprávy z výjezdů

Tvůj hlas