banner-kom-364.jpg
Úvod > Projekty > Komunikací k pozitivní změně

Projekt Komunikací k pozitivní změně byl realizován v několika etapách/pokračováním i díky svému úspěchu a chuti mladých lidí zapojit se. V první fázi sdílel stejné jméno „Komunikací k pozitivní změně", ve finální fázi byl doplněn o název „Předání vlastních zkušeností spojených s odchodem z dětského domova". Projekt byl financován z programu „Nadační fond Albert dětem" Nadačního fondu Albert, programu „ČSOB Nadační program vzdělání 2015" Nadačního fondu ČSOB a Nadací Agrofert. Hlas mladých lidí byl v poslední fázi přinesen mezi aktéry, kteří situaci ohrožených děti a rodin ovlivňují. Vteřina poté zorganizovala 2 kulaté stoly. První z nich s názvem: „Spolupráce klíčových aktérů na procesu transformace systému péče o ohrožené děti", druhý „Transformace systému péče o ohrožené děti z pohledu dětí a dalších odborníků". Pro zjednodušení, všechny aktivity budou zařazeny pod název projektu „Komunikací k pozitivní změně".

Datum zahájení: 9. 2. 2015
Datum ukončení: 30. 5. 2017
Počet měsíců: 27 měsíců
Působnost projektu: Královehradecký kraj, Zlínský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Praha
Partneři: Kabinet divadla utlačovaných, CEFIG – Centrum finanční gramotnosti
Donoři: ČSOB, Nadace Agrofert, Nadační fond Albert

Hlavní cíl projektu

  • Posílit hlas dětí a mladých dospělých v dětských domovech prostřednictvím workshopů a aktivizačních činností

Dílčí cíle projektu

  • Poskytnout dostatečné informace spojené s odchodem z dětského domova
  • Přinést hlas mladých dospělých k dalším aktérům, kteří rozhodují o jejich životech

Projekt se skládal z výjezdů do vybraných dětských domovů, vytváření informační brožury pro mladé dospělé a organizování kulatých stolů. Více najdete v aktivitách projektu.

Donoři