banner-transformace-357.jpg
Kryštof Kalina
Úvod > Novinky > Nevládní organizace vyzývají politiky, aby se zabývali transformací systému péče o ohrožené děti
Novinky

Nevládní organizace vyzývají politiky, aby se zabývali transformací systému péče o ohrožené děti

16. 05. 2017

Organizace zabývající se péčí o ohrožené děti důrazně apelují i v této politicky složité době na zástupce ministerstev (MŠMT, MPSV a MZ) a další klíčové aktéry, aby se zabývali podnětem Rady vlády ČR pro lidská práva z prosince 2015, který jim ukládá předložit návrhy na zlepšení funkčnosti systému péče o ohrožené děti. Jedná se zejména o sjednocení systému pod jedno ministerstvo a omezení možnosti umisťovat děti do 7 let věku do ústavní péče.     

Nezávislá platforma Vteřina poté společně s Asociací Dítě a Rodina, která sdružuje více než 60 organizací působící v oblasti péče o ohrožené děti, proto svolaly symbolicky na mezinárodní Den rodiny, na 15. května, k jednacímu stolu zástupce ministerstev a odborníky z ČR i ze zahraničí. Cílem je upozornit a vyvolat diskuzi nad dlouhodobě neutěšeným stavem systému péče o ohrožené děti, jeho roztříštěnosti a potřebě uzákonit věkovou hranici, pod kterou by děti neměly být umisťovány do ústavních zařízení.

Vláda ČR uložila v listopadu 2016 ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem zdravotnictví předložit vládě do konce června 2017:  

-          návrh právní úpravy sjednocení služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny pod jeden resort;

-          strategii rozvoje služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny včetně financování těchto služeb;

-          návrh změn příslušných zákonů, který omezí možnost umisťování dětí do 7 let věku v zařízeních kolektivní péče.  

 „Za zásadní považuji především sjednocení systému péče o ohrožené děti a legislativní ukotvení věkové hranice omezující umisťování dětí mladších 7 let do ústavní péče, říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina.  

„Je na čase, aby vládní činitelé začali plnit své sliby a prosadili reformy, které ohroženým dětem umožní vyrůstat v rodině nebo rodinném prostředí. Deinstitucionalizace péče o ohrožené děti je proto jednou z našich priorit,“ říká Bc. Michal Ďorď, spolupředseda Vteřiny poté a bývalý klient dětského domova a kojeneckého ústavu.

Celodenní program mezinárodního kulatého stolu bude rozdělen do tří částí. V dopoledním bloku Mgr. Klára Laurenčíková – Šimáčková z Výboru pro práva dítěte vysvětlí obsah a cíle Podnětu ke sjednocení služeb v oblasti ohrožených dětí. Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví představí konkrétní transformační kroky. Ve druhém bloku se podělí se zkušenostmi řešení oblasti péče o ohrožené děti zahraniční hosté - Dr. phil. Frank Henschel z Brémské univerzity a Katerina Nanou z mezinárodní organizace Eurochild. Závěrečný odpolední blok bude věnován aktuální situaci v Česku – Mgr. Jan Klusáček z organizace Lumos upozorní na to, že v ČR umísťujeme stále více dětí do péče státu a jaké jsou s tím spojené finanční náklady. Předsedkyně Asociace Dítě a Rodina Věduna Bubleová zakončí diskusi svým příspěvkem o potřebě změny s ohledem na historii, odborné výzkumy a zkušenosti.   

Účastníci setkání budou diskutovat nad těmito klíčovými otázkami:

  1. Jak jsou naplňovány závazky vyplývající ze Strategie ochrany práv dětí a vládního usnesení k Podnětu Rady vlády pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, zejména v kolektivních zařízeních pro nejmenší děti?
  2. Jaké nedostatky mají služby poskytované ohroženým dětem?
  3. Jakým způsobem případné nedostatky momentálně řešíte?
  4. Jak zapojujete děti do plánování a realizace systémových změn?