banner-dsc0165-292.JPG
Úvod > Novinky > Je potřeba sjednotit systém péče o ohrožené děti, upozorňuje nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu
Novinky

Je potřeba sjednotit systém péče o ohrožené děti, upozorňuje nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu

28. 05. 2015

Vteřina poté, nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, uspořádala v prostorách Amerického centra kulatý stůl na téma „Spolupráce klíčových aktérů na procesu transformace systému péče o ohrožené děti“

Kulatého stolu se kromě zástupců státní správy, neziskového sektoru a akademické půdy zúčastnili i náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku MPSV, Zuzana Jentschke Stöcklová a náměstek ministra školství pro vzdělávání MŠMT, Jaroslav Fidrmuc.

Největší překážkou nevhodně nastaveného a nefunkčního systému péče o ohrožené děti, je jeho roztříštěnost. Ačkoliv se vláda zavázala schválením Národní strategie na ochranu práv dětí ke sjednocení systému do konce roku 2014, Koncepce řízeni a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných MŠMT na období 2014 – 2020, žádné kroky MŠMT ve smyslu sjednocení neobsahuje“, uvedl Michal Ďorď, PR a advocacy officer Vteřiny poté ve svém úvodním příspěvku. Zároveň upozornil na nedostatečné kontrolní mechanizmy naplňování práv dětí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a systémovou přetíženost služeb pro ohrožené děti a rodiny. „Je důležité, aby vznikl institut Dětského ombudsmana, který by měl dostatečné pravomoci a systematicky tak řešil pochybení v jednotlivých zařízeních“, doplnil Michal Ďorď.

V dopoledním bloku se o své zkušenosti z terénu, podělily odbornice z Krizového centra pro rodinu Cestou necestou, klinická psycholožka Ivana Janišová a ředitelka Kateřina Dunovská. Upozornily na důležitost provázanosti služeb a nutnost práce s biologickou rodinou. Rovněž podpořily institut pěstounství. Jakub Vávra, vedoucí VLO Přestavlky DDŠ Chrudim a člen Asociace náhradní výchovy sdružující ředitele ústavních zařízení, prezentoval její oficiální stanovisko,že dětské domovy by měly i nadále zůstat v gesci MŠMT.

Z následné diskuze vyplynulo, že pohledy MŠMT a MPSV se různí. Přestože se připravuje memorandum o spolupráci, v konečných představách o fungování systému péče o ohrožené děti se tato dvě ministerstva, která jsou pro transformaci stěžejní, rozcházejí. Na rozdíl od Ministerstva práce a sociálních věcí, MŠMT stále nepočítá s tím, že by agenda institucionální péče o ohrožené děti mohla být sloučena pod MPSV, ačkoliv k tomuto kroku vyzval Českou republiku Výbor OSN pro práva dítěte již v roce 2011.

Tento postoj ministerstva školství může být do budoucna pro efektivní transformaci systému překážkou. Lze však velmi ocenit prohlubující se spolupráci příslušných rezortů. Vteřina poté se dále bude aktivně zapojovat do odborné debaty a bude iniciovat podobná setkání, která nakonec mohou vést k vzájemnému kompromisu a nalezení společného řešení“, řekl Radek Laci, výkonný ředitel Vteřiny poté.