banner-aktivityfotos-366.jpg
Úvod > Projekty > Komunikací k pozitivní změně > Aktivity

Video „Vodchod a co dál?"

Prostřednictvím videa, které mapuje situaci 3 mladých lidí z dětského domova v Ústeckém kraji, jsme otevřeli téma odchod. Vznikl prostor pro debatu, co pro něj samotný odchod znamená, jaké pocity se s tímto slovem pojí, kolik toho ví/neví, co je potřeba mít zařízené před odchodem samotným, jestli a jaký rituál odchodu by si představovali, kdo a jestli někdo s nimi téma odchod otevírá a kdy budou odcházet.

Interaktivní divadelní hra „Magda"

Kabinet divadla utlačovaných, náš partner, si připravil interaktivní divadlo, které se vedlo v duchu modelových situací spojených s odchodem z dětského domova. Děti mohly prožit osud bývalé klientky dětského domova Magdy, která neměla odchod nikterak jednoduchý. Po odchodu z domova s minimální finanční podporou, nezajištěným bydlením a prací, sklouznutí do rizikové party, zůstala nakonec Magda sama. Díky těmto modelovým situacím si děti měly možnost uvědomit, že odchod nemusí být jednoduchý a je potřeba se na něj připravit.

Diskuze na téma „Vlastní zkušenosti spojené s odchodem z dětského domova"

Členové výjezdového týmu, kteří měli již odchod za sebou, sdíleli své zkušenosti a odpovídali na zvídavé dotazy od mladých lidí. Ty se zajímaly o to, jak odchod probíhá, jak si člověk zařídí bydlení, jestli měli negativní či pozitivní zkušenosti s domy na půl cesty, jakou výši odchodného člověk dostal, jestli dokončil vzdělání, na jaké organizace se obrátil a desítek dalších otázek. Došlo i na otázky směrem k rodině a citové vazby směrem k pracovníkům a pracovnicím dětských domovů. Diskuze vytvořila bezpečný prostor, kde se mladí lidé nebáli položit jakýkoliv dotaz.

Workshop finanční gramotnosti

Workshop byl realizován našim partnerem, organizací CEFIG, která se finanční gramotností věnuji již několik let, a její profesionální lektoři dokážou mladé lidi vtáhnout do viru finančního světa. Součástí workshopu byla i hra „Bydlení". V ní si děti prožili, jaké to je shánět práci, bydlení, dávky, absolvovat setkání na úřadech, domech na půl cesty nebo dokonce si prožít osobní bankrot.

Kulaté stoly

Jejich hlavní cílem bylo přinést hlas mladých lidí z ústavní péče k aktérům, kteří rozhodují o systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Nemalým cílem bylo upozornit na roztříštěnost systému institucionální péče, která vede k pokračujícímu umísťování dětí do ústavní péče. V rámci kulatých stolů se zástupci a zástupkyně ministerstev vyjadřovali k těmto otázkám:

  • Jaké nedostatky mají služby poskytované ohroženým dětem?
  • Jakým způsobem případné nedostatky momentálně řešíte?
  • Jak jsou naplňovány závazky vyplývající ze strategie ochrany práv dětí a vládního usnesení k podnětu Rady vlády pro lidská práva ke sjednocení pobytových služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě?
  • Jak zapojujete děti do plánování a realizace systémových změn?