banner-stahuj-221.jpg
Zdroj fotografie: www.morguefile.com
Úvod > Ke stažení

Ke stažení

Výstupy z projektů

Metodický průvodce pro vychovatele a vychovatelky
Cesta z labyrintu samostatného života

Brožura - cesta za vysněným vzděláním

Dokumenty Vteřiny poté

Výroční zpráva Vteřina poté za rok 2015

Výroční zpráva Vteřiny poté za rok 2014 

Výsledky průzkumu z festivalu Out of Home

Otevřené dopisy

Otevřený dopis sociální bydlení 

Dopis premiérovi_sjednoceni systému institucionální péče

Směrnice

Směrnice o náhradní rodinné péči Organizace spojených národů
Směrnice Organizace spojených národů o alternativní péči o děti (Anglická verze)

Národní strategie a akční plány ochrany práv dětí

Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv detí
Národní strategie ochrany práv dětí

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

Potřeby dětí se zdravotním postižením
Systém služeb pro mladé lidi s postižením a jejich rodiny

Standardy

Standardy kvality sociálních služeb 2013

Veřejný ochránce prav

Zpráva ze systematických návštěv zařízení pro děti do 3 let
Zpráva ze systematických návštev zařízení ústavní a ochranné péče

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte
Convention on the rights of the child

Zákon č.359/1999 Zb. o sociálně právní ochraně dětí

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

Nevládní zprávy neziskových organizací

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR
Nevládní zpráva Ligy lidských prav v angličtině

Evropská expertní skupina pro přechod od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity

Společné evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči probíhající v rámci komunity

Dokumenty neziskových organizací

Můj život v dětském domově 

Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte

Manuál předcházení dluhům 

Cesta dítěti

Vyhodnocení potřeb dětí

Metodika podpůrných skupin pro dětí vyrůstající u příbuzných, v pěstounské péči či adopci

 

 

 

Logo

 

ve formátu  *eps
ve formátu  *gif
ve formátu  *jpg