banner-podporujeme-58.jpg
Zdroj fotografie:http://commons.wikimedia.com
Úvod > Podpora

Podpora Vteřiny poté funguje dvěma směry. Jednou pomůžeme my těm, kteří se na nás obrací a potřebují nás, a někdy zase pomůžete vy nám.

Když se podíváme na samé začátky vytváření skupiny Vteřina poté, nebylo by možné začít bez vnější podpory. Energii a motivaci nám dali ti, kteří v nás věřili a viděli v nás experty, kteří mají co říct k sytému institucionální péče.

Na to, aby hlas dětí sílil a byl brán vážně, je potřebné podpořit v dětech a mladých lidech jejich individualitu, názory, kritické myšlení a respektovat vidění světa jejíma očima.  Díky patří všem, kteří tak činí. Dávají tím smysl mimo jiné i nezávislé platformě Vteřina poté.