banner-projekty-369.jpg
Úvod > Projekty

Posláním Vteřiny poté je posílit hlas dítěte a mladého člověka, který si prošel dětským domovem nebo jiným institucionálním zařízením a být jeho prostředníkem v komunikaci s institucemi, které o životě v ústavních zařízeních rozhodují.

Jednou z důležitých činností, jak hlas mladých lidí slyšet, je vést s nimi dialog. Právě proto Vteřina poté realizuje projekty přímo v dětských domovech a snaží se být mladým lidem, co nejblíž to jde. O tom, co všechno dělá, se dozvíte více v projektu: „Komunikací k pozitivní změně".

V poslední době cítíme potřebu vést dialog i s vychovateli a vychovatelkami a dalšími pracovníky a pracovnicemi v dětských domovech, kteří můžou zvýšit šanci mladých lidí na úspěšné zařazení do samostatného života. O propojení cílové skupiny mladých dospělých a vychovatelů/vychovatelek se snaží projekt: „Cesta z labyrintu samostatného života".