banner-cesta-359.jpg
Úvod > Projekty > Cesta z labyrintu samostatného života

Projekt Cesta z labyrintu samostatného života byl podpořen v rámci grantového řízení 2015 Nadace Sirius „Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života".

Datum zahájení: 1. 5. 2016
Datum ukončení: 31. 12. 2017
Počet měsíců: 20 měsíců
Působnost projektu: Moravskoslezský kraj, Královehradecký kraj, Praha
Partneři: Kabinet divadla utlačovaných, Organizace LUMOS, Liga lidských práv
Donor: Nadace Sirius

Hlavní cíl projektu

  • Naučit děti a vychovatele/ky společně pracovat s tématem „odchod a těžké životní situace" a vytvářet příležitosti pro děti a mladé dospělé aktivně se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jich týkají

Dílčí cíle projektu

  • Zapojení dětí a mladých dospělých do účasti na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají
  • Zvýšení kompetence vychovatelů/vychovatele využívat respektující a partnerskou komunikaci s dětmi na téma „odchod a těžké životní situace"
  • Vznik metodiky pro vychovatele/ky: ,,Role partnerského přístupu a skupinové práce v přípravě dětí na odchod z dětského domova"
  • Přenos dobré praxe do dalších dětských domovů

Projekt se skládá z výjezdů do dětských domovů, vytváření metodického průvodce převážně pro vychovatele a vychovatelky dětských domovů a jeho pilotáží ve 2 vybraných dětských domovech v Moravskoslezském a Královehradeckém kraji.