banner-hoskc2pyselyp08-09hrani-soustredeni-autickoverze-2-351.jpg
Úvod > Novinky > Romské děti v ústavech: problém neřešený, nechtěný
Novinky

Romské děti v ústavech: problém neřešený, nechtěný

17. 01. 2017

Ve dnech 17. – 18. ledna se v prostorách pražského magistrátu konala konference Ještě není příliš pozdě!, na které vystoupil náš spolupředseda Michal, aby přítomné odborníky a odbornice seznámil s opomíjenou a dosud neřešenou problematikou nadreprezentace romských dětí v ústavních zařízeních.

Dvoudenní akce pořádané organizací RomPraha za účelem výměny zkušeností v oblasti vzdělávání Romů, se zúčastnilo více jak 100 účastníků z 9 zemí EU. Na dvě desítky odborníků z domácí i zahraniční půdy přišlo představit dobrou praxi v romském vzdělávání. A protože v Čechách již od září minulého roku platí novela školského zákona, která již přináší plody v podobě začleněných žáků do škol, tak zástupci české odborné společnosti a ministerstev pro lidská práva a školství představili kroky, které Česká republika směrem k této změně udělala.

Jedním z prvním a hlavních kroků vpřed byl před třemi lety započatý sběr dat o počtu romských dětí vzdělávajících se podle speciálních osnov (redukovaných a s přílohou LMP). Bez čísel, která by nám řekla, kolika romských dětí se problém diskriminace ve vzdělávání týká, by totiž nebylo možné reformu školství připravit a vyhodnotit její dopady.

Michal, který se jako zástupce Vteřiny poté akce zúčastnil, ve své prezentaci apeloval, aby se podobně začlo přistupovat i k problému nadreprezentace romských děti v ústavní péči. Jako určitý indikátor problému podle něj mohou posloužit čísla ze statistik ministerstva zdravotnictví, pod kterým kojenecké ústavy fungují. "V těch totiž romské děti tvořili za posledních osm let 23% všech dětí, a jejich poměr se v letech navzdory klesajícímu celkovému počtu dětí v kojeneckých ústavech neměnil. Podle studie z roku 2011, která zjišťovala počty romských dětí nejen v kojeneckých ústavech, ale i dětských domovech, jsou romské děti v ústavní péči bezpochyby nadreprezentovány podobně jako romští žáci ve speciálním vzdělávání." uvedl.

 

Naprostá většina dětí, které míří do ústavů, míří do ústavů zřizovaných Ministerstvem školství nebo ústavů jeho gesci (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy). Podle spolupředsedy by „…proto nemělo být problémem začít v těchto zařízeních dělat pravidelná šetření počtu romských dětí v nich umístěných. Česká školní inspekce, která provádí šetření ve školách, již třetím rokem zjišťuje počty romských žáků s odkazem na Akční plán k rozsudku D.H. a ostatní vs. Česká republika a Strategii romské integrace.“

Strategie romské integrace, o kterou se toto zjišťování opírá (ale nejen o ní) při bližším pohledu ale obsahuje i cíl: „Zvýšení přístupu romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči“, k jehož naplnění by mělo pomoci opatření, které si vytyčuje „snížit počet děti romského původu v systému ústavní a ochranné výchovy“.

Splnění tohoto cíle a opatření nebude dle spolupředsedy Vteřiny poté možné bez dat. „Základním problémem stojícím v cestě k reformě je absence dat o počtu romských dětí v ústavní péči. Data máme jen o počtu romských dětí v kojeneckých ústavech, v kojeneckých ústavech je ale celkem pouze 16% všech institucionalizovaných dětí. Sběr dat o počtu romských dětí v ústavní péči je jediným správným krokem k eliminaci dvojí diskriminace institucionalizovaných romských dětí, kterým jsou upírána práva na rodinu a vzdělání.“

Prezentace ke stažení zde.

Zdroj informací o počtu dětí v kojeneckých ústavech (dětských domovech pro děti do 3 let) zde.

Kontakt: michal.dord@vterinapote.cz