banner-2vyjezd-dd-potstejn-375.jpg
Úvod > Novinky > První výjezd v DD Potštejn
Novinky

První výjezd v DD Potštejn

27. 02. 2017

19. února se uskutečnil 1. výjezd do dětského domova Potštejn. Výjezd byl součástí projektu "Cesta z labyrintu samostatného života", který Vteřina poté realizuje díky podpoře Nadace Sirius.

 

Tým Vteřiny poté měl za cíl vzájemně se na sebe naladit, zjistit rozpoložení jednotlivých členů skupiny, zjistit informovanost dětí o projektu, zjistit zájem a motivaci účasti na projektu a seznámit mladé dospělé s členkami a členy výjezdového týmu. Ačkoliv jsme již v minulosti s dětským domovem Potštejn spolupracovali, proměnili se jak mladí lidé v domově, tak i členové a členky Vteřiny poté. Ke vzájemnému poznání nám pomohly rozehřívací a skupinová hra „lež a pravda“. Při aktivitě se ukázalo, že se děti dobře znají a mají i dobrý odhad.

Následovala část „vytváření pravidel“, kde jsme zjišťovali všeobecné postoje dětí k pravidlům, vytváření pravidel a postupů při jejich nedodržení, vytváření bezpečného prostoru ve skupině. Bylo pro nás důležité, aby se do vytváření pravidel celého projektu zapojili všichni a cítili tedy zodpovědnost, jakým směrem se práce na výjezdech ubírá.  

Odpolední blok se nesl v duchu nahlížení na sebe po odchodu. Aktivita „Já za 10 let“ byla pro mnohé velice náročná, neboť neví, co bude zítra, po odchodu z dětského domova a neumí si sebe představit ve 30. V bezpečném kruhu mohli mladí dospělí sdílet otázky, komentáře k tomu, co kamarádi a kamarádky vytvořili. Michal, který je člen Vteřiny poté a zároveň bývalý klient dětského domova, sdílel svůj příběh a vytvořil tak prostor pro nekončící množství otázek spojených s odchodem.

U celého výjezdu byla přítomná sociální pracovnice/vychovatelka, která měla možnost naslouchat mladým lidem a zároveň se aktivně účastnit všech aktivit. A toto je smysl naší práce. Poskytnout prostor pro „dospěláky“ a „mlaďochy“ vzájemně se slyšet a učit se pracovat na tématech, které jsou klíčové pro život mladých lidí před a po odchodu.

Děkujeme, že jste toho součástí!