Tvůj příběh Příběhy jiných Poradíme Anketa Soutěž
Úvod > Tvůj hlas > Poradíme > Řešení stížností

Co dělat, když se mi něco nelíbí, ke komu se můžu obrátit?

captcha  Opište kód z obrázku:

Můžu si nějak stěžovat na rozhodnutí ředitelky dětského domova?

V našem dětském domově po tom, co nastoupila nová ředitelka, máme po 6 měsících nové tety. Samozřejmě, že takhle si nejde vybudovat hezký vtah, když víme, že i tak za půl roku odejde. Předtím to bývalo úplně jiné. Co přišla nová ředitelka, vše je jinak a děti teď nemají osobu, které by mohly věřit. Za takový krátký čas to prostě nejde si zvyknout. I našim tetám se to nelíbí. Už jsme jako děti psali dopis paní ředitelce, že chceme naše tety zpět, ale na dopis neodpověděla. Argumentuje to tím, že si máme zvykat a že to tak musí být. Nevím komu to říct, aby se věci změnily k lepšímu.

Katka

Odpověď

Dobrý den Katko,

tento problém má z našeho pohledu dvě úrovně – problémem je jak časté střídání tet v domově, tak nemožnost dětí se ke změnám tet vyjádřit. Ústavní výchova by se totiž měla co nejvíce přibližovat rodinné péči a běžné domácnosti, pro kterou jsou vzájemné vztahy naprosto zásadní. Je nutné, abyste měli možnost navazovat funkční a důvěrné vztahy s vychovateli a vychovatelkami v dětském domově. Opak bychom mohli považovat za porušení respektu k právu na soukromý a rodinný život. Neméně důležité je však právo na to účastnit se rozhodování o věcech, které se vás dotýkají, právo na to, aby váš názor byl brán v potaz a také právo na to, aby změny a rozhodnutí, které se vás týkají, byly prováděny ve vašem nejlepším zájmu. Lze se domnívat, že paní ředitelka neměla jinou možnost, než zvolit postup, který zvolila. I v tom případě však bylo nezbytné, aby s vámi změny konzultovala a vysvětlila vám, proč nelze postupovat jinak. Pokud však jiná možnost existuje, je povinností paní ředitelky udělat vše proto, abyste si nemuseli každých šest měsíců na nové tety zvykat.
Pokud chcete situaci změnit, můžete proti rozhodnutí ředitele podat stížnost. Tu musíte podat písemně nejprve k rukám ředitelky. Pokud vaše stížnost nebude úspěšná u ředitelky, můžete ji poslat krajskému úřadu, který je nadřízeným ředitele domova. Stejně tak si o problému můžete promluvit se sociální pracovnicí, která by vás měla pravidelně (každé 3 měsíce) v domově navštěvovat.
Další možností je potom kontaktovat Veřejnou ochránkyni práv. Ten má specializovanou webovou stránku i mail pro děti (http://deti.ochrance.cz/, deti@ochrance.cz), kontaktovat ji můžete i na telefonu +420 542 542 888. Ochránce vám poradí, jak postupovat a může do vašeho dětského domova poslat i právníky, kteří paní ředitelce vysvětlí, jak by měla s ohledem na vaše práva postupovat.

S pozdravem za tým poradny,
Šárka

Doporučení Vteřiny poté

Vteřina poté doporučuje, aby byly děti přizvány k rozhodování o věcech, které se jich bezprostředně týkají. Děti by měly být přizvány k realizaci změn v dětském domově, měly by jim být vysvětleny, dán prostor pro diskuzi, vyjádření jejich názoru a otázky. Dítě by mělo být informováno, jak si může stěžovat a komu, jak bude se stížností nakládáno.

Zdroje

Odkud pramení právo vyjadřovat se k záležitostem v dětském domově a stěžovat si?
Toto právo zakotvuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy toto právo v § 20 odst. 1, písm. i). Podle stejného zákona a § 20 odst. 1 j) musí váš názor být brán v potaz a zohledňován při rozhodování o opatřeních, která se vás týkají.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz  a www.eeagrants.cz