Tvůj příběh Příběhy jiných Poradíme Kdo radí Anketa Soutěž
Úvod > Tvůj hlas > Poradíme > Kdo radí

Vteřina poté spolupracuje s právničkami z Ligy lidských prav

Kdo jsou ty, které ti budou radit?

Anna Hofschneiderová

Anna žije převážně v Olomouci, ale velmi často bývá také v Praze nebo v Brně. Její cesta ke studiu práv nebyla vůbec přímočará – být právničkou nejprve nechtěla, ale nakonec vystudovala práva na Masarykově univerzitě. Největší radost má, když znalosti, které studiem práv získala, pomohou konkrétnímu člověku při řešení určité otázky nebo problému a ochrání ho před nespravedlností. V Lize se od svého nástupu věnuje především právům dětí, nyní se začala zabývat též právy osob se zdravotním postižením. Volný čas tráví nejraději v přírodě se svým pejskem.

Kamila Holoubková

Kamila žije v Brně, vystudovala práva na Masarykově univerzitě. Pracuje na oblasti práv pacientů, kde vede bezplatnou právní poradnu Férová nemocnice, nyní se věnuje i případům, týkajících se práv dětí. Dříve organizovala letní tábory, adapťáky, víkendovky pro děti i mladé dospělé, nyní při jejich organizaci jen pomáhá (třeba s vařením).

Šárka Dušková

Žije v Brně, vystudovala sociální studia a právě dokončuje právnickou fakultu na Masarykově univerzitě. Zajímají se o mnoho témat z oblasti lidských práv, dříve se věnovala neformálnímu a multikulturnímu vzdělávání. V Lize se věnuje právním záležitostem v oblasti zajišťování rovného práva na vzdělání pro všechny děti a také problematice dětských práv obecně.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz  a www.eeagrants.cz