banner-tym-365.jpg
Úvod > Projekty > Komunikací k pozitivní změně > Tým

Výjezdový tým

Výjezdový tým vznikl za účelem předání vlastních zkušeností, poznatků, pocitů s odchodem z ústavní péče. Skládal se částečně z mladých lidí, kteří si ústavní péčí prošli a dokázali další mladé lidi správně motivovat na jejich cestě samostatným životem. V týmu byli zastoupeni dobrovolníky a dobrovolnice a další členky Vteřiny poté.


Vilma Klepková, koordinátorka výjezdů


Radek Laci, asistent koordinátorky výjezdů


Andrea Šafařík Fridmanská, členka výjezdového týmu


Tomáš Valenta, člen výjezdového týmu


Dalibor Krejčí, člen výjezdového týmu


Markéta Susová, členka výjezdového týmu


Jan Bujnovský, dobrovolník


Viktor Mišurec, dobrovolník

Advokační tým

Advokační tým měl na starosti organizaci kulatých stolů. První kulatý stůl: „Spolupráce klíčových aktérů na procesu transformace systému péče o ohrožené děti" a druhý kulatý stůl: „Transformace systému péče o ohrožené děti z pohledu dětí a dalších odborníků" . Jejich cílem bylo upozornit na roztříštěnost systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny a dát hlas mladým lidem, kteří v zařízeních ústavní péče vyrůstají.


Tomáš Valenta, koordinátor advokačního týmu


Andrea Šafařík Fridmanská, projektová manažerka


Michal Ďorď, advokační expert