banner-tym-360.jpg
Úvod > Projekty > Cesta z labyrintu samostatného života > Tým

Výjezdový tým

Výjezdový tým vznikl za účelem předání vlastních zkušeností, poznatků, pocitů s odchodem z ústavní péče. Skládá se částečně z mladých lidí, kteří si ústavní péčí prošli a dokázali další mladé lidi správně motivovat na jejich cestě samostatným životem. V týmu jsou zastoupeni i pedagogické a sociální pracovnice.


Vilma Klepková, koordinátorka výjezdů


Radek Laci, asistent koordinátorky výjezdů


Ingrid Hanzlíková, koordinátorka pro zapojování dětí (organizace Lumos)


Lenka Remsová, lektorka aplikovaného dramatu (Kabinet divadla utlačovaných)


Dagmar Krišová, lektorka aplikovaného dramatu (Kabinet divadla utlačovaných)


Michaela Zapletalová, lektorka aplik. dramatu (Kabinet divadla utlačovaných)


Olga Kusá, metodička

Metodický tým

Metodický tým vznikl za účelem vytvoření metodického průvodce pro vychovatele, vychovatelky a další pracovníky a pracovnice v dětských domovech. Skládá se z profesionálek zaměřených na participaci mladých dospělých se sociálním znevýhodněním, sociálních a pedagogických pracovnic a mladého dospělého, který si prošel ústavní péčí.


Olga Kusá, metodička


Dagmar Krišová, lektorka aplikovaného dramatu (Kabinet divadla utlačovaných)


Ingrid Hanzlíková, koordinátorka pro zapojování dětí (organizace Lumos)


Michal Ďorď, zástupce mladých dospělých s osobní zkušeností života v ústavní péči

Realizační tým

Realizační tým zajišťuje administrativní podporu výjezdovému týmu a je komunikačním mostem s laickou i odbornou veřejností, podporovateli a donorem, Nadací Sirius.


Andrea Šafařík Fridmanská, projektová manažerka


Michal Ďorď, PR manažer

Expertní tým

Expertní tým je složen ze zástupců a zástupkyň mladých dospělých s osobní zkušenosti života v ústavní péči, vychovatelů a vychovatelek dětských domovů a zástupců/zástupkyň neziskových organizací pracujících s tématem odchod. Tato expertní skupina metodického průvodce připomínkuje a přináší důležité pohledy na vznikající text. Výrazně se tak přičiňuje o finální strukturu průvodce.