banner-ws-363.jpg
Úvod > Projekty > Cesta z labyrintu samostatného života > Odborné workshopy

Metodický průvodce byl představen na odborných worskopech, které se konaly v Praze a Brně. Workshopy s názvem „Praktické ukázky technik práce se skupinou aneb jak aktivně zapojovat mladé dospělé do rozhodování" nabídly ukázku praktických technik pro práci se skupinou a možnost vyzkoušet si nástroje participace na vlastní kůži. Součástí workshopů byl taky prostor pro sdílení zkušeností z praxe, obav a rizik a cest možných řešení. Workshopy poskytly možnost získat sebedůvěru při práci s citlivými tématy, která mladí dospělí ve svých životech řeší.

Co si z odborných workshopů účastníci a účastnice odnesli?

  • Metodického průvodce „Role partnerského přístupu a skupinové práce v přípravě na odchod z dětského domova"
  • Praktické ukázky technik práce se skupinou a využití nástrojů participace
  • Zkušenosti dalších účastníků a účastnic
  • Řešení možných rizik při zapojování mladých dospělých do rozhodování

Lektorky

Mgr. Olga Kusá, metodička pro oblast inkluzivního vzdělávání, Úřad vlády

Na Úřadě vlády působí v odboru sociálního začleňování. Před nástupem na Úřad vlády působila, jako pedagožka v Lize lidských prav, kde lektorovala a vedla vzdělávací semináře pro pedagogy a žáky. Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, specializace etopedie a psychopedie. Externě vede metodický tým Vteřiny poté, který se zabývá rolí partnerského přístupu a skupinové práce v přípravě dětí na odchod z dětského domova.

Mgr. Ingrid Hanzlíková, metodička pro zapojování děti se znevýhodněním, Organizace LUMOS

Na postu metodičky pro zapojování dětí se znevýhodněním do rozhodování působí od roku 2013. V minulosti působila jako speciální pedagožka v Centru sociálních služeb Olomouc – Klíč a vedoucí týmu divadla MY – divadla herců s handicapem. Vystudovala sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži a speciální pedagogiku a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Externě spolupracuje s metodickým a výjezdovým týmem Vteřiny poté.

Mgr. Michaela Zapletalová, lektorka aplikovaného dramatu, Kabinet divadla utlačovaných

Vystudovala sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2011 působí na postu lektorka Kabinetu divadla utlačovaných. V minulosti se podílela na projektu Zlatá klec, který pracoval s dospívající mládeží v institucionální péči. Externě spolupracuje s výjezdovým týmem Vteřiny poté. Zaměřuje se na využití dramatických technik při práci s mladými dospělými odcházejícími z dětského domova.