banner-brozuracesta-z-labyrintu-samostatneho-zivota-362.jpg
Úvod > Projekty > Cesta z labyrintu samostatného života > Brožura

Jedním z výstupů projektu je brožura „Cesta za vysněným vzděláním". Brožura je primárně určena pro mladé dospělé, ale může rovněž posloužit jako vodítko pro vychovatele/vychovatelky, kde získat ne jenom finanční prostředky ke studiu pro mladé dospělé.

Dobré vzdělání je základem úspěchu na trhu práce a v samostatném životě. Děti v ústavních zařízeních ale často čelí překážkám, které jim ve studiu na vysněné škole brání. Jednou z takových překážek je nedostatek informací o možnostech podpory ve vzdělávání. Proto jsme se rozhodli vytvořit brožuru s přehledem nadací, které podporují vzdělávání a osamostatňování dětí a mladých dospělých napříč kraji.

Informace z brožury je dobré kombinovat s praktickými radami a informacemi poskytnutých na webových stránkách brněnské organizace Janus. Materiály této organizace, které se zaměřují na přípravu dospívajících v oblastech bydlení, práce, hospodaření a komunikace s úřady, můžete najít na těchto webových stránkách http://janus-os.cz/kestazeni/brozury.

NAJDEŠ ZDE