banner-nase-opora-59.jpg
Zdroj fotografie:http://commons.wikimedia.com
Úvod > Podpora > Naše opora

Podporu dětem realizujeme skrze:

  • Poradnu
  • Přímou komunikaci s dětmi při výjezdech do dětských domovů
  • Přinášení hlasů dětí z institucionální výchovy k institucím zabývajícími se problematikou ústavní péče (Veřejný ochránce prav, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce, krajské zastupitelství atd.)
  • Fokusní skupinu spolupracující na Standardech kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
  • Spolupráci na Informační kampani „Právo na dětství“ 

Komu jsme pomohli:


Spolupráce s Výborem proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání

Na začátku dubna 2013 skupina řešila podnět, který se týkal zasahování do soukromí a nedostatku jídla v dětském domově. Jednalo se o nezákonní kontrolu emailů a zprav na facebooku. Skupina v tomto případě spolupracovala s Výborem proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání. Na jednání výboru byl přítomen Gracián Svačina, který navrhoval, aby byla kontrola zařízení provedena tím způsobem, že prostor k vyjádření dostanou děti a to bez přítomnosti pedagogických pracovníků domova. Následní kontrola byla v zařízení provedena okresním státním zastupitelstvím a odhalila některé nedostatky, které byly následně domovem napraveny. Vteřina poté se i přesto v případě dále angažuje, například i tím, že kontaktovala hejtmana a příslušné krajské úřady, které upozornila, že daný případ není výjimkou, ale pochybení podobného typu se dějí i v jiných dětských domovech a kontrole založené na komunikaci s dítětem bez řídicího pracovníka/pracovnice, by se mělo věnovat více času a prostředků.

Skupina se podílí na standardech kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy

Skupina Vteřina poté se spolupodílí na tvorbě Standardů kvality v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. V rámci fokusní skupiny, která se zformovala pod vedením Heleny Pacnerová z Národního ústavu pro vzdělávání, se členové Vteřiny poté dopodrobna zabývají jednotlivým zněním standardů, tj. právy a povinnostmi, které se institucionální péči týkají. Jsme rádi, že paní Pacnerová vnímá spolupráci bývalých klientů dětských domovů, jako pozitivní krok.

V této chvíli pracuje skupina na zformulování jednotlivých priorit, které vidíme jako důležité, aby se život dětí v institucích zlepšil. Našim cílem je, aby zájem dítěte byl na prvním místě. K dětem v zařízeních institucionální péči, je nutné přistupovat jako k partnerům.

Naše fokusní skupina však není izolovaná od fokusní skupiny řídících pracovníků a pracovnic, ale aktivně s ní spolupracuje. Momentálně máme za sebou jedno intenzivní setkání a další před sebou, kde se společně pokusíme nastavit systém tak, aby byl pružný, efektivní, ale hlavně měl lidský rozměr a bral v potaz hlas dítěte.

Podpora Anastázii Hagen a právo jejích dětí na důstojné dětství

Od konce roku 2012 se Vteřina poté rozhodla podpořit Anastázii Hagen, matku tří dětí, která společně s manželem Alexandrem tráví nějakou dobu v uprchlickém táboře v Brně. Rodina pochází z Ukrajiny, odkud se do Česka přestěhovala v roce 2010.

Paní Hagen je na Ukrajině stíhána za zločin šíření pornografických filmů, což má být podle ní a jejího manžela jen záminka pro ukrajinské úřady, jak se pomstít za aktivity Alexandra Hagena. Pan Hagen odmítá na Ukrajině platit tzv. „výpalné“ místní mafii, která má vazby na regionální politiky a taktéž na bezpečnostní složky. Na Ukrajině je vysoká míra korupce, paní Hagen je proto přesvědčena, že případný proces bude zmanipulovaný s cílem dostat ji do vězení. Její děti pak budou s největší pravděpodobností umístěny do ukrajinského dětského domova.

Členové a členky Vteřiny poté jsou s ukrajinskými poměry v dětských domovech dobře obeznámeny. Vteřina poté se proto domnívá, že pokud by se děti manželů Hagenových dostali do dětského domova, bylo by bude neštěstí. Ukrajinské domovy totiž nejsou tak dobře materiálně a finančně zařízeny, jako ty české a děti tam nežijí normální život, ale leckdy jen přežívají. Vteřina poté navíc podporuje právo dětí na život v rodině, z těchto důvodů se postavila za paní Hagen a její rodinu. I díky podpoře skupiny, české úřady udělili v září 2013 paní Hagen a jejím dětem azyl a poskytly tak uprchlíkům bezpečné útočiště v ČR.

Napište nám

Chceš nám sdělit svůj názor, podělit s se svým viděním světa, nebo se k nám přidat jako podporovatel nebo podporovatelka? Neváhej nás kontaktovat, určitě se ti ozveme zpátky.