banner-ondrik-troiak-12.jpg
Autor fotografie: Marek Novotný
Úvod > O nás > Členové skupiny > Ondrik Troiak

EKONOM


Vyrůstal v Dětském domově v České Lípě. Je vystudovaným ekonomem. Ve Vteřině poté má na starosti ekonomické záležitosti.

Jmenuji se Ondrik Troiak a pocházím z Rumunska. Osudovou zemí se však pro mě stala Česká republika, kde jsem se postupně z uprchlického tábora a diagnostického ústavu dostal do dětského domova. V něm jsem vyrůstal od mých šesti let. V době, kdy jsem se rozhodoval, co budu dál dělat, nebyly moje studijní výsledky nijak oslnivé a bylo mi doporučeno, abych se rozhodl pro tříletý učební obor automechanik, a to i přestože jsem se do té doby o automobily moc nezajímal. Učení už mi začalo jít o něco lépe, tak jsem se po získání výučního listu rozhodl dodělat si maturitu formou nástavbového studia. S maturitou v ruce jsem chtěl odjet na rok až dva na „zkušenou“ do zahraničí, především abych se naučil cizí jazyk a získal nové zkušenosti. To mi ale bohužel nebylo umožněno. Chtěl jsem místo toho aspoň dále pokračovat v pomaturitním studiu angličtiny, ale dopadlo to stejně jako se zahraničím. Součástí předchozího studia byla také dlouhodobá praxe, kterou jsem vykonával ve společnosti, kde jsem v té době dostal nabídku na stálé zaměstnání. Místo toho jsem však začal pracovat s myšlenkou, že bych mohl pokračovat ve studiu vysoké školy. Rozhodování to pro mě určitě nebylo jednoduché, protože vidina pravidelného příjmu a osamostatnění se z dětského domova pro mě byla více než lákavá. Když mé rozhodnutí pokračovat ve studiu zpětně hodnotím, tak toho nelituji, protože zhruba 2 měsíce po ukončení mé praxe se v České republice začaly projevovat důsledky celosvětové hospodářské recese a společnost, do které jsem měl nastoupit, začala postupně propouštět zaměstnance a já bych tedy šel mezi prvními. Dnes už tato společnost v České republice nepůsobí a to v průběhu mé praxe zaměstnávala 3.500 zaměstnanců.

V průběhu bakalářského studia jsem se už musel osamostatnit, ale ani to mě neodradilo od pokračování ve studiu. Mým cílem bylo úplné vysokoškolské vzdělání, tak jsem tedy plynule navázal i na studium magisterské. Magisterské studium jsem na rozdíl od bakalářského studoval kombinovanou formou, kde výuka probíhala převážně o víkendech nebo v odpoledních hodinách. Tuto formu jsem zvolil z toho důvodu, že v té době už jsem začal pracovat na hlavní pracovní poměr. Studium na ekonomické škole jsem úspěšně ukončil a získal jsem titul Ing. v oboru Finance a finanční služby. V období, kdy jsem byl ještě v dětském domově, tak jsem se vždy snažil nespoléhat jen na dětský domov a na neziskové organizace, ale aktivně jsem si přivydělával prostřednictvím jak krátkodobých, tak i dlouhodobých brigád. Z vydělaných peněz jsem si i z části školné na vysoké škole hradil sám. Díky této spoluúčasti jsem se naučil, že nic není zadarmo a o to více si dosažené kvalifikace vážím.

Tvůj hlas