banner-zacalo-to-psanim-vzkazu-v-lahvi-21.jpg
zdroj fotografie: www.dreamstine.com
Úvod > Novinky > Začalo to psaním „Vzkazů v láhvi“…
Novinky

Začalo to psaním „Vzkazů v láhvi“…

21. 04. 2011

Více než před rokem jsme byli osloveni občanským sdružením Vhled (www.samovka.cz), abychom zpětně zhodnotili období života v dětských domovech a pokusili se dát těmto zařízením zpětnou vazbu, která v systému péče naprosto chybí.

Nápad nás zaujal, a tak naše společná diskuse, do níž jsme vstoupili zcela dobrovolně a bez nároků na ocenění, započala. Týkala se řady oblastí: běžný režim v DD, vzdělávání, trávení volného času, kapesné, kontakty s rodiči, péče o zdraví, právo na soukromí, vztahy s personálem, s ostatními dětmi, podpora sourozeneckých vazeb, vztahy dětí s biologickou rodinou a mnoho dalších. Po nějaké době jsme se rozhodli z našich, bohužel převážně negativních, zážitků a zkušeností vytvořit pomyslné „Vzkazy v láhvi“, které mají symbolicky doputovat zpátky do ústavů. Zjistili jsme, že řada dětí nemá možnost vyjádřit svůj názor na cokoli, ať už pro strach z případného postihu nebo často třeba proto, že ani netuší, že se děje něco špatného.

Proč jsme se zaměřili jen na negativní zkušenosti? Pozitivních je určitě také celá řada, ale o těch se píše i jinde. Rozhodli jsme se zaměřit na nedostatky, které jsme „na vlastní kůži“ zažili.

Pokud zamýšlíme naše aktivity v budoucnosti směřovat k podpoře pozitivních změn v ústavech, je dobré si pojmenovat, co konkrétně je třeba měnit a proč.