banner-vterina-pote-na-konferencimezinarodni-organizace-pro-pestounskou-peci-vjaponske-osace-wwwcommonswikimediaorg-100.jpg
www.commons.wikimedia.org
Úvod > Novinky > Vteřina poté na konferenci Mezinárodní organizace pro pěstounskou péči v japonské Ósace
Novinky

Vteřina poté na konferenci Mezinárodní organizace pro pěstounskou péči v japonské Ósace

20. 09. 2013

Mezi čtrnácti sty delegáty z téměř sto zemí světa měla i Vteřina poté svého zástupce - předsedu Michala Ďordě.

Konference pořádaná Mezinárodní organizací pro pěstounskou péč (IFCO) se konala od třináctého do šestnáctého září ve třetím největším japonském městě Ósace.Tematicky se zabývala japonským systémem náhradní rodinné péče. V rámci programu se Michal účastnil workshopových dílen s japonskými dětmi a debat nad podobami pěstounské péče v různých národních systémech. Příští konference se odehraje v půli dubna v ukrajinském Kyjevě a naše organizace se na ní hodlá ještě intenzivněji prezentovat.

IFCO (International Foster Care Organisation) se od svého založení v roce 1981 angažuje na dobrovolnické bázi v problematice pěstounské péče. Napříč kulturami a odlišnými zeměmi se snaží o dialog mezi zainteresovanými aktéry jako jsou děti, pěstouni, akademici, sociální pracovníci nebo politici. Hlavním cílem IFCO je naplnit právo dítěte na život v rodině. IFCO uspořádává mezinárodní konference, projekty a školení. V roce 2009 byl zástupcem IFCO pro Českou republiku zvolen Chris Gardiner.