banner-img4579-11482788087404-338.jpg
Úvod > Novinky > Třetí výjezd do dětského domova Ostrava – Hrabová
Novinky

Třetí výjezd do dětského domova Ostrava – Hrabová

19. 12. 2016

26. listopadu jsme se opět vydali do dětského domova Ostrava-Hrabová. Tentokrát jsme probírali těžké životní situace, do kterých se mohou děti dostat po odchodu z dětského domova.

Program našeho posledního výjezdu začal již klasicky dopolední komunitou, kde jsme si řekli, jak se kdo cítíme a jaké je naše momentální rozpoložení. Děti využily možnosti říct nám o událostech, které se staly v období od posledního setkání. Jednou z takových událostí byl i nedávný odchod jednoho jejich kamaráda do rodiny. Pro mnohé z přítomných to byla nová informace a překvapení. 

Děti proto vyslovily přání dostávat důležité informace od vychovatelů v předstihu. Přišly ale s řadou další nápadů. Některé nám řekly, že by si rády vyměnily pozici s „tetami“, nebo přešly na jinou školu, do jiného děcáku, vyměnily vychovatele, ale třeba i stravu. Také mluvily o tom, co by chtěly změnit doma v rodině. Všichni přítomní byli hodně komunikativní a dávali jména věcem, které je trápí. Diskuze se týkala i změn, které se dějí v dětském domově. Děti řekly, že jim připadá, že jejich hlas není dostatečně vyslyšen a že když jsou dospělým vyslechnuty, tak se stejně nic nezmění. Děti také uvedly, že mají porozumění pro dospělé, ale že dospělí se moc nesnaží vcítit do jejich situace. Vychovatelé naopak uvedli, že mají porozumění pro děti, ale že se děti nesnaží vcítit do jejich situace

S dětmi a vychovateli jsme proto probírali, co v komunikaci mezi nimi samotnými a mezi nimi a vychovateli funguje a nefunguje, společně jsme zjišťovali, co při konfliktech cítí, a potom se pustili do vymýšlení způsobů, jak zdánlivě neřešitelné problémy řešit. Jejich návrhy jsme ihned otestovali pomocí divadla. Jedna z prvních her, kterou jsme využili, měla záměrně špatný konec, aby se děti naučily pochopit příčiny konfliktu a určit si své hranice. Diskuze, která následovala, pak vedla k hledání nových způsobů, jak ventilovat stres a předcházet zbytečným konfliktům mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a vychovateli.

Během dopoledního programu dětí také proběhla metodická skupina s vychovateli na téma respektující a partnerská komunikace s dětmi. Při ní jsme nezapomněli probrat předchozí setkání a poskytnutí zpětné vazby k situacím, které jsou pro děti silné.

Program byl tak nabitý, že jsme se ani nenadáli a najednou jsme seděli v kolečku složeném z Vilmy, Inky, Radka, Olgy, dětí a jejich vychovatelů a děkovali jim za vstřícnost a pohostinnost.

Už se těšíme, až přijedeme příště, protože to nebude jen tak! Pojedou s námi i naše šikovné kolegyně z Kabinetu divadla Utlačovaných z Brna.

 

Projekt Cesta z labyrintu samostatného života, ze kterého byl financován tento výjezd, byl podpořen Nadací Sirius.