banner-spolupredsednictvi-321.jpg
Úvod > Novinky > Střídání stráží
Novinky

Střídání stráží

08. 06. 2016

Jako v každé demokratické organizaci i my jsme si museli projít důležitou diskuzí. Jaké má mít Vteřina poté směřování? Kdo by nás měl dále reprezentovat a vést? Měli bychom se více profesionalizovat, nebo je naopak naše takzvaná „dobrovolnická hipppie culture“ tou pravou devizou?  

Otěže předsednictví nakonec náš dosavadní lídr Radek Laci předal hned dvěma naším členům, respektive členovi a člence. Rozhodli jsme se totiž připojit k modernímu  trendu spolupředsednictví. Převládl u nás názor, že partnerství v rozhodování i genderová vyváženost jsou hodnoty, k nimž bychom se měli přirozeně hlásit.

A nyní tedy konec napětí. Spolupředsedou a spolupředsedkyní Vteřiny poté se pro nadcházející dva roky stávají… Michal Ďorď a Andrea Fridmanská Šafařík. Michala z frýdlantského děcáku určitě už dlouho znáte jako našeho advocacy officera, který nejen Vteřinu ale především děti z ústavů zastupuje ve vládním Výboru pro práva dítěte. Andrea je ve Vteřině od roku 2013 a bez nadsázky je její energie tmelem, díky kterému jsme mnohé dokázali.

„Vteřina poté chce být ještě důležitějším hráčem v procesu transformace a deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti. Hlas dětí je stále zastoupen v rozhodovacích procesech nedostatečně, a proto bychom rádi hledali cesty, jak jich získat větší počet,“ nastiňuje Andrea současnou vizi Vteřiny poté.

Dále bychom chtěli poděkovat Radkovi za uplynulé roční vedení, v průběhu kterého se Vteřina dostala nejen do širšího odborného i laického povědomí, ale také prožila mnoho jedinečných okamžiků na výjezdech s klukama a holkama z děcáků.