banner-caritas-322.jpg
Úvod > Novinky > Stává se to tradicí - Caritas
Novinky

Stává se to tradicí - Caritas

14. 06. 2016

Radek s Natálií byli předávat své životní zkušenosti a prezentovat činnost Vteřině poté na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci. Je tomu již druhým rokem, co byli diskutovat o právech dítěte v ústavní péči. 

V první části bloku hovořili o svých rolích ve Vteřině poté a o advokačních aktivitách organizace. Poté následoval workshop, který vycházel z jejich vlastních příběhů. Studenti se rozdělili do tří skupin. Každá skupina dostala na papíře konkrétní tíživou situaci 9-ti letého dítěte umístěné do dětského domova. Měla za úkol debatovat, najít svůj postoj a následně prezentovat ostatním, jak by se chovala v této situace z pozice dítěte a sociálního pracovníka a kde by hledala pomoc. Při řešení celé situace vznikla bouřlivá diskuze. Návrhy byly velmi zajímavé a mnohdy kopírovali i skutečné události odebrání a umístění dítěte do dětského domova. 

Prezentace a následný workshop byl realizován celkem ve 3 třídách studentům prvních ročníku sociální práce. Studenti byli zaskočeni otevřeností Radka a Natálie. V první třídě studenty nejvíce zajímalo, jak na Radka a Natálii pohlíželi spolužáci na střední škole. Ve druhé třídě se studenti zajímali o příběh Natálie, která své zkušenosti o odebrání dětí také reflektovala do workshopu. Při poslední skupině studentů jsme narazili na téma (ne)úspěšnosti mladých dospělých po odchodu z ústavní péče. Ze všeho nejvíce byli studenti překvapeni, nízkou mírou informovanosti dětí z dětských domovů a velkým balíkem nadací, které jim uhradí náklady spojené se studiem. Děti tak ani často nevědí, že si mohou vybrat školu, která je baví a nachází se i mimo město, kde je umístěn jejich dětský domov.

Při workshopech se Radek s Natálií opírali o 3 konkrétní práva:

1) Dítě má právo na informace bez ohledu na věk. Především v situaci, když je dítě odebráno z rodiny a umístěno do zařízení ústavní výchovy, má právo znát důvody tohoto konání. 

2) Rovné příležitosti ke vzdělávání aneb dítě má právo si vybrat školu, kterou bude    studovat. Konkrétně, že dítě či mladý dospělý může studovat jakoukoli školu dle jeho svobodného rozhodnutí.

3) Dítě má právo vyjádřit svůj názor k jakékoli situaci, se kterou nesouhlasí a nemělo by být za to trestáno.

V závěru studenti vyplňovali dotazník, kde jeden ze studentů napsal: „Mám teď informace, které mohu využít v praxi. V případě, že budu pracovat jako sociální pracovník, získal jsem tímto workshopem pohled na umísťování do dětských domovů i z pohledu dětí. A to je velice důležité“.

 "Vždy mě tyto prezentace a workshopy utvrzují, jak nezbytné je informovat a sdílet své zkušenosti se širokou veřejností. Je to cesta jak bourat předsudky, podnítit otevřenost a ohleduplnost ke všem znevýhodněným skupinám. Chceme, aby se naše workshopy stávali tradicí. Těšíme se tedy na další rok! " říká Radek Laci.

A co na to vyučující Eva Kubíčková? Workshop Vteřiny poté přináší našim studentům inspiraci rovnou z několika uhlů pohledů. Ukazují práci organizace, která vznikla proto, že lidé s nepříznivou pozicí ve společnosti chtěli změnit svojí situaci a pomoci prošlapat cestu i dalším. Přinášejí do témat náhradní rodinné a ústavní péče lidskoprávní pohled. Ilustrují teorii praktickými případy založenými na osobní zkušenosti lektorů. Přinášejí zdravě rebelující pohled na svět - není nutné se trpně podvolovat nefunkčnímu systému.