banner-10setkani-se-soudci-a-pracovniky-ospod-30.png
autor fotografie: Deval Kulshrestha
Úvod > Novinky > Setkání se soudci a pracovníky OSPOD - červen 2012
Novinky

Setkání se soudci a pracovníky OSPOD - červen 2012

26. 06. 2012

Platforma „Vteřina poté“ byla oslovena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, aby se její zástupci podělili o své postřehy se soudci a pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Za platformu se tohoto setkání v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv zúčastnili tři zástupci Vteřiny poté. Cílem bylo informovat uvedené odborníky, jak to reálně funguje v dětských domovech očima jejich bývalých klientů. Chvílemi byla diskuse velmi bouřlivá, neboť někteří zástupci OSPODů závěry mladých lidí obtížně přijímali. „Vteřina poté“ byla nucena odmítnout některá tvrzení, že „dětské domovy jsou to nejlepší, co tu máme“. Naopak na straně soudců převažoval kladný dojem ze setkání a vůbec pozitivní reakce z možnosti jednat s lidmi, kteří si ústavní výchovu osobně prožili.

Platforma si uvědomuje, že právě soudci a pracovníci OSPOD jsou v procesu transformace péče o ohrožené děti klíčovými aktéry. Gracián i Veronika shodně doporučili, aby příslušné orgány neopomíjely dávat dětem možnost se vyjádřit k budoucímu životu, vyslovit názor na aktuální rodinnou situaci.

Závěrem pak byla opětovně podpořena strategie MPSV zohledňující a upřednostňující právo dítěte žít v biologické nebo náhradní rodině namísto dlouhodobého pobytu za zdmi ústavního zařízení.