banner-seminar-verejneho-ochrance-prav-duben-2012-26.jpg
zdroj fotografie: www.dreamstine.com
Úvod > Novinky > Seminář Veřejného ochránce práv - duben 2012
Novinky

Seminář Veřejného ochránce práv - duben 2012

21. 04. 2012

„Vteřina poté“ dostala od pracovníků Úřadu ombudsmana příležitost, aby se v prostorách Poslanecké sněmovny PČR zúčastnila odborného semináře Veřejného ochránce práv.

Na semináři nechyběli mnozí poslanci z různých politických klubů ani odborníci z řad dětských domovů a krajských úřadů. Úřad ombudsmana ve sněmovně prezentoval své kontrolní závěry z návštěv ústavních zařízení, přičemž konstatoval řadu nedostatků. Za platformu „Vteřina poté“ vystoupili Gracián Svačina a Miloš Nguyen, kteří mohli některé kontrolní závěry komentovat. Gracián poukázal na rozdělování sourozeneckých vazeb, což zažil na vlastní kůži. Zmínil skutečnost, že v České republice existují domovy, do kterých jsou děti umisťovány podle jejich věku, tento stav přitom způsobuje oddělení mnohých sourozenců. Gracián popsal pro něj velice choulostivou situaci, kdy se jeho dlouho odloučený mladší brácha dostal do adopce, aniž by mu to někdo řekl a mluvil s ním o tom.

Miloš Nguyen se zaměřil na slabé kontrolní mechanismy zejména v případě nadřízených krajských úřadů a České školní inspekce, což pak do jisté míry zapříčiňuje ombudsmanem zjištěné nedostatky v domovech. Mnohé krajské úřady se za vedení domovů staví nekriticky a často vůbec nemají zájem se vzniklým problémem zabývat. Miloš několikrát vyzdvihl činnost Veřejného ochránce práv, který je jednou z mála institucí v ČR, které se daří v dětských domovech nejen odhalovat pochybení, ale také usilovat o jejich okamžitou nápravu. Milošova slova pramenila z vlastní zkušenosti v domově, kdy jím zjištěný problém nepomohl řešit krajský úřad ani školní inspekce, ale až úřad ombudsmana.