banner-presvedcovali-jsme-slovaky-o-potrebnosti-travit-detstvi-v-rodine-33.jpg
autor fotografie: Věra Kratochvílová
Úvod > Novinky > Přesvědčovali jsme Slováky o potřebnosti trávit dětství v rodině
Novinky

Přesvědčovali jsme Slováky o potřebnosti trávit dětství v rodině

30. 09. 2012

Vedoucí platformy „Vteřina poté“ Gracián Svačina se účastnil konference slovenských ředitelů ústavní péče pro děti za přítomnosti vedoucích představitelů Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ve své přednášce ředitelům sdělil, jak důležité je klást důraz na názor dítěte, a vyzdvihl, že není vhodným řešením pro děti ze sociálně slabých rodin trávit dětství v dětských domovech, a nabídl několik řešení. Vedoucí platformy také ocenil přístup ředitelů dětských domovů na Slovensku, kde se právě ředitelé tamních domovů aktivně snaží o umisťování dětí zpět do rodiny, a vyjádřil naději, že snad i čeští představitelé dětských domovů se budou chovat stejně. Gracián Svačina vedl společně s Janem Pffeifrem (člen komise Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě Evropy) workshop pro ředitele ústavních zařízení, pracovníky OSPOD a ministerské úředníky, kde společně diskutovali o potřebnosti výchovy dítěte v rodině a nikoli v ústavních zařízeních.