banner-pravni-poradna-fb-obrazek-313.jpg
Úvod > Novinky > Právní poradna aneb na řešení problémů nemusíte nikdy být sami
Novinky

Právní poradna aneb na řešení problémů nemusíte nikdy být sami

11. 02. 2016

Možná jste to nezaznamenali, ale na podzim loňského roku oblétla médii zpráva o naší kolegyni z Ligy lidských práv Zuzce Candigliotě, která vyhrála jeden důležitý soudní spor proti policii.

Proč důležitý? Protože se týkal otázky, kam až může policie při výkonu svých pravomocí zajít. Bylo 3. 12. 2014 a policie vyzvala Zuzku, která zrovna jela ve vlaku z Břeclavi do Brna, aby předložila občanský průkaz. Nezdálo se jim její oblečení a její celkový zjev. Zuzka však věděla, že policie jí jen tak legitimovat nemůže. Zuzka nakonec musela strávit téměř dvě hodiny na policejní služebně a policie u ní provedla dvakrát osobní prohlídku. U soudu se však domohla výroku o tom, že jednání policie bylo nezákonné. Zuzka znala svá práva, a proto si jednání policie nenechala líbit. A možná pomohla nám všem, protože policie si už snad napříště dá při výkonu svých pravomocí větší pozor.

Aby práva neexistovala jen na papíře…

Zuzčin příběh ukazuje, že to, že jsou naše práva garantována v zákoně, ještě nutně neznamená, že budou dodržována. Důležité je totiž svá práva znát. Jen ten, kdo svá práva zná, totiž dokáže rozpoznat situaci, kdy jsou jeho práva porušována, a může se tak o svá práva hlásit.

Může se přitom jednat o mnohem zásadnější otázky, než o to, zda ukázat či neukázat občanský průkaz. A to především v těch případech, kdy je náš každodenní život do značné míry ovlivňován rozhodnutími někoho dalšího – ať už rodiče, pěstouna nebo vychovatelů či ředitele v dětském domově. Spousta z těchto rozhodnutí se nám nemusí líbit a to, zda je budeme či nebudeme muset akceptovat, může výrazně ovlivnit naši spokojenost s vlastním životem i míru respektu a důstojnosti, s nimiž k nám ostatní přistupují.

I proto je znalost vlastních práv mimořádně důležitá u dětí, a to především u dětí, které nevyrůstají v péči svých rodičů. Rodiče si toho totiž mohou ve vztahu s dítětem dovolit více než profesionální pečovatelé, kteří naopak musí důsledně respektovat své zákonné povinnosti a žádným způsobem je nepřekračovat. I proto zákon zakotvuje řadu kontrolních mechanismů, které mají dohlížet na to, aby práva dětí v dětských domovech a jiných školských zařízeních nebyla porušována, počínaje pravidelnými návštěvami sociálních pracovníků z orgánu sociálně-právní ochrany, okresních státních zástupců a konče dohledovými oprávněními České školní inspekce a veřejné ochránkyně práv.

Praktická zkušenost však ukazuje, že i účinnost těchto kontrolních mechanismů je závislá na míře, v níž si děti svá práva uvědomují a v níž jsou schopny jejich případná porušení identifikovat. I při ochraně práv tak platí obecné pravidlo, že ochrany, pomoci a podpory se dostane především tomu, kdo nečeká na to, že řešení toho, co ho trápí, nějak přijde, ale kdo se o toto řešení sám aktivně přičiňuje. K tomu však potřebuje dostatek informací.

Základními principy jsou pro nás důvěrnost a respekt k přáním a rozhodnutím dítěte

Vteřina poté věří v partnerský přístup k dětem a snaží se jej prosazovat. Stejně tak se snaží posilovat ochranu práv dětí vyrůstajících mimo rodinu. Za tímto účelem hledá způsoby, jak děti vybavit potřebnými informacemi a poskytnout jim při řešení jejich problémů podporu. Jedním z nástrojů, které k tomu využívá, je i právní poradna, provozovaná ve spolupráci s právničkami z Ligy lidských práv.

Právní poradna nabízí dětem vyrůstajícím mimo rodinu dva způsoby získání informací o jejich právech v dětském domově nebo jiném školském zařízení na jedné straně a o hranicích pravomocí vychovatelů a ředitele na straně druhé. Jedním z nich jsou již dříve zodpovězené anonymizované dotazy dětí, které jsou rozřazeny do tematických kategorií. Druhý způsob poté představuje možnost přímého kontaktování Vteřiny poté, a to buď prostřednictvím příslušné aplikace právní poradny, nebo e-mailových adres jednotlivých členů.

Vložení konkrétního dotazu se není třeba bát. Mezi základní zásady poskytování poradenství dětem, které ctíme, patří především zachování důvěrnosti informací, s nimiž se nám svěřujete, a respekt k vašim přáním a rozhodnutím. To jinými slovy znamená, že sami nepodnikáme další kroky, bez toho aniž bychom je s vámi předem zkonzultovali a získali od vás s takovým postupem souhlas. Určovatelem našich dalších kroků jste vy, a proto se opravdu nemusíte bát se na nás obrátit s čímkoli. I kdyby vašim cílem bylo opravdu jen získání informace, jak by to podle práva mělo být, a ne přímé řešení problémů s vašimi vychovateli či ředitelem.

Toto pravidlo bychom byli nuceni prolomit jedině v případě, že byste se například stali obětí týrání, protože nám takovou povinnost ukládá právní řád. I v takovém případě bychom vám ale předali všechny potřebné informace, včetně informací, co se bude dít dál, co můžete očekávat, jaká jsou vaše práva a u koho můžete požadovat pomoc a ochranu.

Žádný problém není malicherný        

Při našich výjezdech do dětských domovů se často setkáváme s tím, že děti se s některými svými problémy na nikoho neobrátí, protože si myslí, že ostatní přece mají důležitější starosti a nemůžou se zabývat podobnými malichernostmi. Přitom často o malichernost vůbec nejde. Posuďte sami – zákaz vycházky, zamítnutí žádosti o dovolenku, odebírání mobilů na noc, rozdělení sourozenců do různých skupin apod. S tím vším jsme se setkali.

Naše právní poradna je především tým. Tým, v němž jsou zastoupeni jak mladí dospělí, kteří mají sami zkušenost s dětským domovem, tak i právníci. Váš dotaz nikdy nepůjde přímo k právníkům, ti jsou oslovováni až v případě, že zjistíme, že se skutečně jedná o věc, která se práva nějakým způsobem dotýká. Nemusíte se tak bát, že někoho přílišným způsobem zatížíte. Naopak, počítáme s tím, že často to jediné, co hledáte, je možnost se někomu svěřit. A my se vám snažíme takovou možnost dát a poskytnout vám bezpečný prostor, pochopení a možná i vlastní zkušenost.

Kde jsou hranice našich možností?

Je důležité uvést, že i když jsou v našem týmu právníci, nikdy nemůžeme slíbit, že bude v našich silách dospět k výsledku, který byste si přáli. Právo nakonec vždy musí přinášet řešení, ale ta jsou v případě, že druhá strana není ochotná naslouchat, velmi náročná na čas.

I přesto si myslíme, že stojí za to nás kontaktovat. Ti, kdo naše práva porušují, to totiž často nedělají ze zlé vůle, ale z neznalosti. Sami si totiž neuvědomují, že překračují hranice, za které už jejich pravomoci nedosahují. Když jim dodáme potřebné informace, opřené o platné právo, často sami svůj postoj změní.

Pro zdárnost úspěchu je však především důležitý způsob komunikace a přístup k druhé straně. Pomáhá nenechat se strhnout k vyhrožování „však uvidíte“, ale druhou stranu se získanými informacemi klidně a otevřeně oslovit s tím, že byste na jejich základě rádi našli společné řešení, které bude akceptovatelné jak pro vás, tak pro vaše vychovatele i ředitele. Tým právní poradny vám přitom může pomoci i se zprostředkováním této komunikace a poskytnout vám v tomto procesu podporu.

V případě, že se nepodaří nalézt smírné řešení a vy budete chtít pokračovat například předáním podnětu kontrolním mechanismům, nebo podáním návrhu k soudu, tým právní poradny vám v tom rovněž pomůže.

Shrnuto, podtrženo: pořád si myslíte, že kontaktováním týmu právní poradny můžete něco ztratit? ;)