banner-pracovni-obed-s-miloslavem-macelou-z-mpsv-24.jpg
zdroj fotografie: www.dreamstine.com
Úvod > Novinky > Pracovní oběd s Miloslavem Macelou z MPSV
Novinky

Pracovní oběd s Miloslavem Macelou z MPSV

20. 12. 2011

V prosinci 2011 nám bylo umožněno vyjádřit se k návrhu Národní strategie týkající se transformace systému péče o ohrožené děti.

Skupina byla přizvána na pracovní oběd s panem Miloslavem Macelou, ředitelem Odboru rodiny a ochrany práv dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Spolu s námi přišli diskutovat chystaný vládní materiál také mladí lidé z několika pěstounských rodin. S panem ředitelem Macelou jsme obsáhle probírali důležité změny, které MPSV v rámci reformy chystá. Mezi námi všemi panovala shoda, že dětských domovů je v České republice příliš. Proto jsme otevřeně podpořili navrhované transformační kroky, které mají vést ke snížení jejich počtu. Důležitou část debaty jsme také věnovali vlastním zkušenostem v dětských domovech. Mladí lidé z náhradní péče zase hovořili k problému návratu dětí z pěstounské rodiny zpět do ústavního zařízení.