banner-logo-projektu-378.jpg
Úvod > Novinky > Poslední výjezd do DD Potštejn
Novinky

Poslední výjezd do DD Potštejn

02. 07. 2017

24. června se uskutečnil poslední výjezd do dětského domova Potštejn. Tématem výjezdu byl rozvoj spolupráce, vyjádření představ o odchodu z dětského domova (rituál odchodu) a uzavření spolupráce na projektu.

V dopoledním bloku byly děti losem rozděleny do dvou skupin, jejich úkolem bylo absolvovat 4 disciplíny zaměřené na spolupráci v týmu a nutnost domluvit se, jednotlivé aktivity byly motivovány potřebami v životě.

Po rozřazení do skupin, obdržela každá skupina syrové vejce, které měla chránit až do konce hry – v životě neseme zodpovědnost často nejen sami za sebe, ale i za druhé, musíme je chránit. Děti hodnotily dopolední blok převážně pozitivně. Nejvíce je potěšilo, že mohly být venku. Nejkladněji hodnotily právě schopnost spolupráce.

Odpolední blok se nesl v duchu „Hry venkov“. Cílem hry bylo děti pobavit a získat jejich pozornost po obědě, v tomto směru hra splnila účel. Důležitá část byl „Rituál odchodu“. Děti byly vyzvány, aby si rozmyslely, jak by chtěly, aby vypadal jejich poslední/předposlední den v domově. Následně své představy sdílely ve dvojicích a pak ve dvou skupinách. Skupinky měly za úkol ztvárnit svou představu o odchodu pomocí scénky. Vychovatelky hodnotily aktivitu kladně a byla ráda za to, že mohly vyslechnout představy dětí.

Doufáme, že jsme i díky projektu "Cesta z labyrintu samostatného života" přispěli k pozitivnějšímu odchodu mladých lidí ze zařízení ústavní výchovy a vytvořili podmínky pro partnerský participativní přístup dospělých (vychovatelek/vedení dětského domova) k mladým dospělým.