banner-16-skupina-se-podili-na-standardech-kvality-36.jpg
zdroj fotografie: www.morguefile.com
Úvod > Novinky > Platforma se podílí na standardech kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
Novinky

Platforma se podílí na standardech kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy

06. 03. 2013

Platforma Vteřina poté se bude spolupodílet na tvorbě standardů kvality pro dětské domovy a další zařízení pro děti, jež jsou umístěny v institucionální péči.

Gracián Svačina a Michal Ďorď se sešli s Helenou Pacnerovou z Národního ústavu pro vzdělávání, vedoucí platformy, která je pověřená připravit standardy kvality péče pro zařízení ústavní a ochranné výchovy. „Je správný krok, že skupina bývalých klientů dětských domovů chce na standardech pracovat. Určitě najdeme místo pro vaše podněty,“ reagovala Pacnerová na nabídku spolupráce. „Už umíme oddělit ústavní život od života tzv. za zdí domova a myslím, že právě tento fakt pomůže hlavně dětem, tedy těm, pro které jsou standardy kvality tvořeny,“ říká Michal Ďorď, předseda platformy.

V této chvíli pracuje platforma na zformulování jednotlivých priorit, které považuje za nejdůležitější proto, aby se život dětí v institucích zlepšil. „Naším cílem je, aby docházelo k naplňování novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Pokud jsou ale v tuto chvíli děti v dětských domovech, je nutné k nim přistupovat jako k partnerům,“ uzavřel Ďorď.