banner-politicijanaplavec-387.jpg
Jana Plavec
Úvod > Novinky > Pirstan, Zelení a SPOLU a ve svých programech jako jediní myslí na ohrožené děti
Novinky

Pirstan, Zelení a SPOLU a ve svých programech jako jediní myslí na ohrožené děti

07. 10. 2021

Říká se tomu svátek demokracie. I když pro někoho je to den jako každý jiný. Již v tento víkend se otevřou dveře volebních místností. A my jsme si za vás dali tu práci a zhodnotili programové vize kandidujících subjektů. Konkrétně to, jak se staví k problematice náhradní rodinné péče a podpoře sociálně vyloučených rodin.

Ve své programové kapitole Sociální politika a zaměstnanost ANO akcentuje starost především o finanční zaopatřenost seniorů. A dokonce navrhuje zřízení institutu Ombudsmana pro seniory. Hodlá zvýšit rodičovský příspěvek na 400 000 korun a valorizovat dávky hmotné nouze a sociální podpory.

Samotná výplata sociální dávek by podle ANO měla vyplácena obcemi a již ne úřady práce. S odkazem na hrozbu jejich zneužívání.

V kapitole věnované vzdělávání ANO vágně slibuje boj proti nerovnostem ve vzdělávání, ale již nerozvádí, jakými prostředky.

V programové části věnované Právu a spravedlnosti se ANO odkazuje k údajné zvyšující se agresivitě a brutalitě mladistvých pachatelů, což by mělo vést ke zpřísnění podmínek k jejich propuštění.

O problematice náhradní rodinné péče v programu ANO chybí jediná zmínka.  

Stejně jako ANO ani koalice SPOLU není spokojena se současným systémem výplaty sociálních dávek. SPOLU se přiklání spíše k jejich sjednocování (například u příspěvku na bydlení s doplatkem na bydlení) a případnému rušení (těch „zbytečných).  Koalice by chtěla podporovat rozvoj terénních a ambulantních služeb. Podle koalice by sociální dávky měli pobírat jen „potřební“.

SPOLU deklaruje že chce být hlavně pro „aktivní rodiny a pracující rodiče“ a samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí by přejmenovalo na Ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci.

Dále by chtělo sjednotit systém péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo. Také uznává, že do ústavů nepatří „nejmenší děti“ a děti pouze kvůli sociálním důvodům. SPOLU by chtělo podporovat poradenská zařízení pro rodinu a vyjasnit kompetence sociálních pracovníků v opatrovnických sporech.   

SPOLU má v plánu zrušit poslední povinný rok předškolního vzdělávání.

SPOLU chce snižovat velikosti rodinných skupin v dětských domovech a usnadnit návrat dětí z ústavů zpět do rodiny za pomoci konkrétních sociálních služeb, které by postiženým rodinám pomáhali.

Piráti a Stan hodlají také sjednotit problematiku ohrožených dětí pod jedno ministerstvo

A namísto do ústavních zařízení investovat peníze především do prevence. Stejně jako SPOLU by Pirstan sjednotil problematiku ohrožený dětí pod jedno ministerstvo. Také by zamezil odebírání dětí z rodin ze sociálně-ekonomických důvodů. Je pro již v parlamentu prosazené rušení kojeneckých ústavů a postupem času by i nadále zvyšoval věkovou hranici za které je možné dítě do ústavu umístit. Pirstan by také chtěl, aby se zlepšila práci českých OSPODů.

Svoboda a přímá demokracie deklaruje snahu zamezit vyplácení neoprávněně vysokých podpor sociálního bydlení. A k problematice ohrožených dětí se nijak nerozepisuje.

Česká strana sociálně demokratická téma ohrožených dětí do svého programu nezahrnula

A také pro KSČM tato problematika není programově důležité.

Přísaha chce garantovat kvalitu vzdělávání bez ohledu na původ dítěte a příjmy rodičů

Staví se kriticky k inkluzi ve vzdělávání a chce podmínit pobírání sociálních dávek s docházkou do školy nebo veřejnou prací,

Také hodlá ztížit aktivity obchodníkům s chudobou,

Trikolora chce zeštíhli sociální systém. Dávky podmínit školní docházkou a také zrušit inkluzi.

Zelení by chtěli poskytnout zvýhodněné nájemné pro lidi v sociální nouzi. Také by chtěli schválit zákon o sociálním bydlení, jenž by měl skoncovat s obchodem s chudobou. Zelení jsou pro zřízení dětského ombudsmana. Umožnili by adopci stejnopohlavním párům. A kladou důraz na terénní sociální práci a podporu komunitních služeb. Zelení chtějí lépe začleňovat do škol děti, jejichž mateřským jazykem není čeština. Dětem, které nemohou žít ve své rodině by měla být více zpřístupněna pěstounská péče a adopce.

Volný blok straší údajným vznikem českého Barnevernetu a ekonomicky výhodným odebíráním dětí, kterému hodlá zamezit.

 Sečteno podtrženo. Jediné relevantní politické subjekty, které práva ohrožených dětí staví do svých priorit jsou Pirstan, SPOLU a Zelení. 

Pirstan jako jediný by chtěl sympaticky zvyšovat minimální věkovou hranici pro umístění do ústavu.

Krom Zelených zase není nikoho, kdo by se v programu zasazoval za zřízení dětského ombudsmana a schválení zákona o sociálním bydlení, který se domníváme, že by ulehčil pozici mnoha sociálně vyloučených rodin.

SPOLU přichází s nápadem snižovat počty dětí v rodinných skupinách dětský domovů, což vítáme. Ale jeho postoj k systému sociálních dávek spíše zavání příklonem k represi než cílené pomocí. A plánované zrušení povinného předškolního roku by mohlo prohloubit nerovnosti ve vzdělávání a znevýhodnit děti ze sociálně slabšího prostředí..

Pirstan a SPOLU jsou za sloučení problematiky ohrožených dětí pod jedno ministerstvo, což již léta odborníci doporučují.