banner-11otevreny-dopis-vsem-poslancum-a-poslankynim-31.jpg
autor fotografie: Michael Maggs
Úvod > Novinky > Otevřený dopis všem poslancům a poslankyním
Novinky

Otevřený dopis všem poslancům a poslankyním

28. 06. 2012

Vedoucí platformy „Vteřina poté“ Gracián Svačina rozeslal v červnu 2012 otevřený dopis všem členům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který byl naléhavou výzvou zákonodárcům k přijetí Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Dnes již sněmovnou schválená norma reflektuje současné trendy, se kterými chce stát postupovat do budoucna. Nová státní koncepce usiluje o změny, které umožní dětem vyrůstat převážně v jejich přirozeném prostředí, ve výjimečných případech v náhradní rodině. Rušení kojeneckých ústavů je prvním, avšak nezbytným krokem k naplnění vládní strategie. Dosud jsou děti nekoncepčně umisťovány do ústavních zařízení, chybí dostatek terénních odborníků, kteří by dysfunkčním rodinám napomohli řešit nastalou situaci. Zkušenosti ze zahraničí napovídají, že v okolních státech Česka je situace daleko vlídnější.

„Mám radost, že Poslanecká sněmovna zákon schválila, protože po dvaceti letech už nastala doba, kdy je potřeba s tím něco pořádně udělat. Děti z kojeneckých ústavů jsou, bohužel, jasným důkazem toho, že schopnost navázat vztah s jednou osobou je naučená. Pokud se ji dítě nenaučí do tří let věku, není jí už nikdy schopno. A to je příliš velká daň systému ústavní péče!“ argumentuje Gracián Svačina z „Vteřiny poté“.