banner-olga-kusa-358.png
Úvod > Novinky > Odchod z dětského domova? Rozhovor s Olgou Kusou.
Novinky

Odchod z dětského domova? Rozhovor s Olgou Kusou.

01. 10. 2017

Tentokrát rady pro vychovatele.

Vteřina poté, Liga lidských práv a Kabinet divadla Utlačovaných spolupracují na projektu Cesta z labyrintu samostatného života. V rámci projektu vznikl metodický průvodce. Právě o něm je dnes rozhovor s metodičkou Olgou Kusou, který byl uveřejněn v Zámečku.

Proč vznikl metodický průvodce a k čemu má sloužit?

Metodický průvodce vznikl na základě předchozích zkušeností z výjezdů do dětských domovů. Zjistili jsme, že téma důvěry mezi dětmi a dospělými je často zmiňované jako problematické. Proto jsme se rozhodli vytvořit metodického průvodce, abychom podpořili budování pozitivního klimatu mezi dětmi, vychovateli a tím i usnadnili případné otevírání nelehkých témat spojených s odchodem dítěte z dětského domova. V metodickém průvodci otevíráme téma odchodu dítěte opravdu od jeho samého začátku. Jak s se dotýkáme mimo jiné i toho, jak a kdy s dětmi vůbec začít mluvit o odchodu, ale také jak třeba mluvit o budoucnosti, o obavách a nejistotách apod..

Je důležité zmínit, že metodický průvodce má dvě části. Praktickou a teoretickou. Mohla bys nám říct, co obsahuje ta teoretická část?

Teoretická část slouží k představení důležitých pojmů, které souvisí s tématem odchod do samostatného života a k vysvětlení dalších souvislostí, třeba například jak více zapojovat děti do rozhodování o sobě, o své budoucnosti. Takovému principu říkáme participace a  ta je vlastně hlavním tématem první části našeho průvodce.

Participace je pro nás velice důležitá a prostupuje celým metodickým průvodcem. Uvědomujeme si, že její zavádění není snadné, jde o dlouhodobý proces. Zároveň ale cítíme, že je správné hledat a zdokonalovat cesty, jak podpořit dítě, aby bylo vtaženo do procesu rozhodování, aby mělo pocit, že jeho hlas je slyšet a v důsledku i vidět.

A ta praktická část?

V praktické části vychovatelé naleznou ukázky konkrétních technik pro práci s dětmi. Ty jsou rozděleny do několika tématických oblastí. Například: vytváření pravidel nebo práce s emocemi. Jsou zde také detailně rozpracovaná případná rizika. Na co si dát pozor, čemu se vyhnout, jak správně zadávat instrukce, jak předejít nedorozumění apod. Přemýšleli jsme nad tím, jak techniky popsat, aby je mohl používat vychovtel/ka, který/á nemá zkušenosti třeba s technikami dramaterapie či jinými dalšími. Nakonec jsem vybírali jen ty, o kterých jsme přesvědčeni, že je zvládne i začátečník a které jsou bezproblémové.Představy až po ty více reálné. Vše ve skupinách zapisují na papír. Následně se všichni spojují v jeden celek, sdílí své představy a společně hledají to, v čem se shodují.  Další fáze je o hledání řešení, kdo a co  může pro danou změnu udělat, kdo si co vezme na starost, apod. Při této jednoduché aktivitě můžeme zjistit spoustu nových podnětů, nápadů a pohledů na věc. Děti se učí zapojovat do procesu rozhodování, argumentovat, neútočit, přijmout odlišný názor a přebírat zodpovědnost, úměrně svému věku.

Kdy je nejlepší začít s přípravou na odchod?

Je to velice individuální. Každé dítě přichází do dětského domova v různém věku a zůstává v něm na různě dlouhou dobu, ale obecně můžeme říct, že ideální je začít s přípravou na odchod vlastně hned po příchodu.

A z jakého důvodu?  

Příprava na odchod by neměla zahrnovat pouze praktické informace typu, kam mám dojít na úřad. To je samozřejmě důležité, ale aby dítě mohlo obstát v tak náročné situaci, jako je vstup do samostatného života, musí k tomu být vybavené nejen informacemi, ale také nějakými schopnostmi, dovednostmi.  Je to nálož, když si uvědomíme, co všechno bude najednou na jeho bedrech. Mělo by zvládat plánovat, sehnat si práci, bydlení, hospodařit s penězi, orientovat se v složitých vztazích...Tohle všechno se nedá zvládnout pár měsíců před odchodem z domova, proto by bylo ideální mít na to dostatek času a prostoru a cíleně se přípravě a rozvoji praktických a sociálních dovedností věnovat od samotného začátku.  My si samozřejmě uvědomujeme, že takové podmínky bohužel není možné zajistit stoprocentně vždy a proto přinášíme alespoň pár dalších námětů v průvodci, jak ještě jinak téma odchod s dětmi v DD rozvíjet.

Jak se mohou vychovatelé dostat k metodickému průvodci?

Průvodce bude jednak v tištěné podobě, tak v elektronické. K metodickému průvodci budeme organizovat workshopy v Praze a Brně, kde bude metodický průvodce k dostání. Na stránkách vteřiny poté pak naleznete PDF verzi našeho průvodce zde