banner-bbsarapatka-277.jpg
http://blog.idnes.cz/blog/14527/286907/BB_Sarapatka.jpg
Úvod > Novinky > O Zákonu z dílny Monty Python
Novinky

O Zákonu z dílny Monty Python

04. 02. 2015

Sněmovna se v těchto dnech chystá na druhé čtení novely zákona o místních poplatcích, která by mohla osvobodit děti z  dětských domovů od povinnosti platit poplatky za komunální odpad.

 

Ne, není to vtipné ani fikce. Tento zákon je již třináct let v rozporu s Ústavou České republiky i Úmluvou o právech dítěte. Sněmovna se v těchto dnech chystá na druhé čtení jeho novely. A pokud stále netušíte, o čem že tu běží řeč, jedná se o unikátní legislativní paskvil známý jako zákon o místních poplatcích.

Za dobu své existence připravil nepříjemný křest do života tisícovkám mladých lidí, kterým po dosažení zletilosti doručil exekutorský úřad pohledávku za nezaplacený poplatek za komunální odpad. Z původních pár stovek se po připočtení odměn advokátovi a soudnímu exekutorovi mnohdy vyklubal až dvacetitisícový dluh.

Typickým dlužníkem se velmi často stávalo dítě v dětském domově, za které biologičtí rodiče či opatrovník neuhradili „poplatek za popelnice“ na místě jeho trvalého bydliště. Pokud jste si tedy v sedmi letech krom úkolů do vlastivědy a okrajů v sešitech zapomněli na městském úřadě svého trvalého bydliště zjistit, zda za vás je zaplacený odpad a z kapesného na zmrzlinu jej následně neuhradili, zadělali jste si na pěkný malér.

V zákoně totiž po poslední novelizaci v roce 2011 stojí: 

„(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.“

Fakticky jste se tedy mohli stát dlužníky se všemi povinnostmi i dnem svého narození.

Na pomoc postiženým dětem vznikla iniciativa Děti bez dluhů, která zprostředkovává právní pomoc a díky individuálnímu dárcovství i oddlužení (http://www.detibezdluhu.cz/).

Je však jasné, že je třeba také změnit legislativu, aby k takovýmto morálním průšvihům nadále nedocházelo. V současné době předkládaná novela se zasazuje o to, aby povinnost platit tyto „dluhy“ byly zproštěny  ty děti, které byly zákonem postiženy po chystané novelizaci. Od poplatků vzniklých před schválením novely by je pak v případě schválení komplexního pozměňovacího návrhu ústavně-právním výborem Parlamentu mohly osvobodit samotné samosprávy. Ministerstvo financí totiž slíbilo, že samosprávám vydá doporučující stanovisko, aby dluhy z minulosti dětem zcela promíjely. Toto stanovisko si však ministerstvo podmiňuje schválením verze zákona, se kterou přišel ústavně-právní výbor.

Zdali tomu tak skutečně bude a v jaké jiné podobě bude novela případně schválena, je nyní na našich zákonodárcích.