banner-mezinarodni-seminar-o-pravech-deti-do-3-let-22.jpg
zdroj fotografie: www.dreamstine.com
Úvod > Novinky > Mezinárodní seminář o právech dětí do 3 let
Novinky

Mezinárodní seminář o právech dětí do 3 let

21. 09. 2011

Naše pracovní skupina se poprvé prezentovala na regionálním semináři o právech ohrožených dětí ve věku do tří let v listopadu 2011.

Konferenci a pracovní semináře organizovala Kancelář Vysokého komisaře OSN pro lidská práva ve spolupráci s Dětským fondem OSN – Unicef, pod záštitou českého ministra práce a sociálních věci.

Nebylo ani s podivem, že se konference konala právě v Praze, neboť Česko je svými kojeneckými ústavy v zahraničí neblaze proslulé. Ani delegáti neskrývali svůj údiv nad vysokým počtem ústavních zařízení v ČR.

Tři členové skupiny dostali v rámci programu prostor, aby zprostředkovali přítomným delegátům své zkušenosti z pobytu v dětských domovech. Dostalo se jim současně velkého uznání za to, že se jim v nelehkých podmínkách ústavní výchovy přesto podařilo uspět. Naši skupinu zase zajímalo, jaké modely náhradní rodinné péče fungují v zahraničí. Vzhledem k jazykové příbuznosti jsme se zapovídali zejména se slovenskými odborníky z Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Slovensku se v minulosti podařilo minimalizovat počet dětských domovů a zbývající část přeměnit na malá rodinná zařízení. Nemálo finančních prostředků bylo a je věnováno na podporu pěstounské a adoptivní péče. Příklad Slovenska se nám líbí jako vhodný k následování.