banner-metodicky-pruvodce-379.jpg
Úvod > Novinky > Metodický průvodce pro vychovatele a vychovatelky
Novinky

Metodický průvodce pro vychovatele a vychovatelky

12. 10. 2017

A metodický průvodce je na světě!

Dalším z výstupů projektu je metodický průvodce „Role partnerského přístupu a skupinové práce v přípravě dětí na odchod z dětského domova". Jedná se o text, který je určen především vychovatelkám a vychovatelům dětských domovů, které můžou výrazným způsobem ovlivňovat vztahy mezi dětmi, vztahy dětí k nám i ke světu jako takovému a můžou zvýšit šanci dětí na úspěšné zařazení do samostatného života.

Text je doplněn o výpovědi dětí, bývalých klientů a klientek dětských domovů a vychovatelů a vychovatelek, které jsme získali prostřednictvím individuálních rozhovorů nebo skupinových diskuzí.

Cílem textu je pokusit se přiblížit využití skupinové práce, jako jedné z možnosti, jak ještě navíc podporovat či rozvíjet téma odchodu do samostatného života. Jde nám především o aktivní a vědomý rozvoj tzv. participativního vedení skupin. Je jedním z možných způsobů, jak vztah mezi dětmi/mladými dospělými a vychovateli postupně měnit. Naše zkušenosti nám ukazují, že jedním z možných způsobů jak na tomto vztahu aktivně pracovat a budovat důvěru mezi vychovateli/kami a dětmi, je reflexe vlastního způsobu komunikace a její postupné směřování k respektujícímu a partnerskému přístupu. Důvěra je totiž velice důležitá při otevírání jakýchkoliv témat, odchodu do samostatného života nevyjímaje.

Na tvorbě metodického průvodce se podílel jeden ze zakládajících členů Vteřiny poté Michal Ďorď spolu externími spolupracovnicemi projektu, pedagožkami Olgou Kusou, Ingrid Hanzlíkovou a Dagmar Krišovou. Metodický průvodce byl odborně recenzován PhDr. Hanou Pazlarovou, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Metodický průvodce zde: http://www.vterinapote.cz/static/useruploads/files/metodický_průvodce.pdf

Děkujeme Nadaci Sirius za podporu!