banner-conference-275.jpg
Úvod > Novinky > Konference Eurochild 2014
Novinky

Konference Eurochild 2014

21. 12. 2014

Na výroční konferenci sítě Eurochild, které se v rumunské Bukurešti účastnil náš Advocacy Officer Michal, se probíraly zejména otázky týkající se nakládání s rozpočty.

Mimo jiné se probíralo, jak by se mělo efektivně pracovat s vědeckými oborovými poznatky, jak se může vyčíslit návratnost investicí do sociálních služeb, jaké okolnosti ovlivňují tvorbu rozpočtů, jakou roli v těchto procesech hrají veřejný a soukromý sektory, jak smysluplně zapojit do rozhodovacích procesů děti a jak podporovat a chránit rodiny s děti.

Michal na konferenci přednesl svůj příspěvek o systému náhradní péče v ČR, kde zejména upozorňoval na nedostatky systému péče o dětí, zejména absenci sociálního bydlení, dětského ombudsmana a poústavní péče.

Na konferenci se také zhodnotila implementace doporučení Evropské komise z roku 2013 s názvem ‘Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage’ a Sociálního investičního balíčku. A probíralo se, jak by se měly využít evroské strukturální a investiční fondy v novém programovém období, aby došlo ke stimulaci reform a zavedení innnovativních praktik.

Na konferenci se také projednával článek č. 4 Úmluvy o právech dítěte, která tento rok slavila  25. výročí svého vzniku. Zmíněný článek zavazuje státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, aby učinily všechna potřebná zákonodárná, správní a jiná opatření k provádění práv, uznaných touto úmluvou. Pokud jde o hospodářská, kulturní a sociální práva, státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uskutečňují taková opatření v maximálním rozsahu svých prostředků a v případě potřeby i v rámci mezinárodní spolupráce. Výbor pro práva dítěte souhlasil s vytvořením Obecného komentáře s názvem ‘Public Spending to Realize Children’s Rights’, o kterém EUROCHILD doufá, že posune problematiku investic ve vztahu k rodinné politice dále.

 

Fotogalerie:

https://www.flickr.com/photos/eurochild_org/sets/72157649077787157/

 
Prezentace, fotky, videa a jiné:

 

 http://eurochild.org/events/event-detail/article/children-first-better-public-spending-for-better-outcomes-for-children-families/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c7dc040e17566075aefe1ac96632a79b