banner-radek-na-konferenci-255.jpg
Úvod > Novinky > Konference “Children: from victims of violence to actors of non – violence" očima Radka Laciho
Novinky

Konference “Children: from victims of violence to actors of non – violence" očima Radka Laciho

07. 10. 2014

22 -24.9.2014 jsem se zúčastnil konference o právech dětí v institutu psychologie a sociologie pořádané organizací Fondazione Gionanni e Francesca.

Konference se zúčastnili zástupci ze Španělska a Itálie. Po příjezdu jsme měli krátkou schůzku s ředitelem institutu psychologie  Dr. Raffaele Bracalenti, kterému každý zástupce představil své téma a z čeho bude v den konference vycházet.
 
Následující den, zahájila konferenci ředitelka organizace  Proff. Maria Falcone. Účastníky a účastnice obeznámila s historií a vznikem organizace. 
 
Následně vystoupili zástupci z Itálie Dr. Raffaele Bracalenti ředitel institutu psychologie a sociologie s kolegyní Isabellou Mastropaqa, kteří se zabývali kriminalitou a mafií. Dozvěděl jsem se, že v Itálii je poměrně vysoké procento kriminality způsobené tamními mafiemi, které se snaží ovládnout vládní systém. Bohužel při její snaze byl zabit významný soudce, který bojoval proti mafii a korupci  v 60 letech. Od té doby se několik neziskových organizací snaží upozorňovat na tyto korupční aktivity a svými aktivitami na ně aktivně reagovat. Jednou z aktivit je systematické vzdělávání dětí s pojmem mafie a negativním dopadem jejího působení.  
 
Zástupci ze Španělska Raquel Prado Perez, docentka university v Kataloně ve Španělsku a její kolega Francisco Moreno Espinosa upozorňovali na problematiku "děti ulice". Apelovala na to, že s dětmi by se mělo pracovat také uz od raného dětství. Hlavnim problémem dětí je nulová pozornost, a proto nemohou a ani neví co je dobré a co je trestní činnost. Zástupci ze Španělska rovněž mluvili o období odchodu z institucionální péče. Mladý dospělý se po dovršení 18 odstěhuje do tzv. cvičného bytu, kde mu při hledání studia nebo prádce pomáha vychovatel. Po ukončení studia tento byt opouští. Hlavním rozdílem mezi Španělskem a Českou republikou je fakt, že cvičný byt se nenachází v místě dětského domova.
 
Jako poslední jsem vystoupil s kolegyní Alenou Jeslínkovou, která představila dobrou a špatnou praxi institucionální péče a a navrhla aktivity vedoucí ke zlepšení špatné praxe: vzdělávání, motivace a prevence kriminality dětí. 
Po jejím vysoupením jsem navázal a představil jsem Vteřinu poté, jakožto dobrý příklad motivace a inspirace pro děti žijící v zařízení institucionální péče. Popsal jsem cíle, vize a aktivity Vteřiny poté a mluvil jsem o transformaci systému náhradní péče. 
 
Souhlasil jsem s kolegy ze Španělska a Itále s tím, že se musí děti motivovat, vzdělávat a především vyzdvihovat dobré příklady. Děti potřebují vidět, že je možné mít práci, která ho baví, že je možné studovat školu, kterou chce. Zkrátka, že si může splnit své sny a tím i předejít kriminalitě, neboť dítě nemá potřebu provádět kriminální činnost, když se bude věnovat svým koníčkům a škole, která ho naplňuje. 
 
Ředitel instituce psychologie a sociologie Raffaele Bracalenti byl potěšen, že jsme se nezavisle všichni shodli na tom, že je potřeba vzdělávat děti v prevenci kriminality a přinášet jim dobré příklady. Vteřině poté byla nabídnutá budoucí spolupráce na projektech, které se budou konat v příštím roce, na dalších konferencích, zasedání a workshopech.
 
Radek Laci