banner-2-vyjezd-dd-potstejn02-376.jpg
Úvod > Novinky > Komunikace, emoce, skupina - témata v DD Potštejn
Novinky

Komunikace, emoce, skupina - témata v DD Potštejn

29. 03. 2017

Tým Vteřiny poté již podruhé vyjel do DD Potštejn. 18. března cílil na spolupráci ve skupině, otevřel témata jako rizika svobodného života nebo přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Díky strukturovanému dramatu Magda a členkám Kabinetu divadla utlačovaných otevřel témata odchodu z dětského domova (hledání bydlení, hledání práce, vztahy s rodinou i partnery… Aktivním zapojením do dramatu se účastníci a účastnice skrze svůj vlastní prožitek zamýšleli nad těmito tématy a hledali společně s Magdou možná řešení.

Tato aktivita nabídla příležitost společně prožít s postavou část jejího života, umožnila zabývat se motivy postav a vcítit se do jejich prožívání. Nám dospělým umožnila prostřednictvím reakcí dětí poodkrýt způsob jejich uvažování, schopnost empatie. Během aktivity byly zřejmé velké rozdíly v přístupu jednotlivých dětí, od zlehčování příběhu až k rozčarování z reakcí hlavní postavy. Zároveň se potvrzovala naše očekávání, že hlubší téma vyžadující určitou sociální zralost bude pro některé děti náročnější, zůstanou spíše „na povrchu“.  V rámci zpětné vazby jsme reflektovali poměrně tvrdé a velmi kritické reakce na postavu Magdy. Velmi nosné bylo také zjištění, že většina mladých lidí si nepřipouští, že by se mohli dostat do podobné situace. Mladí lidé měli možnost přemýšlet i o tom, co z jejich zkušeností z vlastního života nechtějí opakovat. Přestože mají za sebou řadu zranění a traumat, neznamená to automaticky, že dokáží snáze a s větším pochopením posuzovat druhé, spíše naopak.

Již nyní se těšíme na další setkání, které díky modelovým situacím odhalí, jak dokážou mladí lidé pracovat s nástrahy po odchodu z dětského domova a díky hře „Bydlení“ si odžijí reálné situace spojené s financemi, úřady a dospělým světem.