banner-ata-1-256.jpg
Úvod > Novinky > Komunální volby 2018
Novinky

Komunální volby 2018

09. 10. 2014

Členové Vteřiny poté, organizace sdružující děti a mladé lidi se zkušeností s ústavní 
výchovou, dnes zveřejnili sérii plakátů napodobujících volební plakáty mnohých 
politiků/ček kandidujících v blížících se komunálních volbách.
 

Plakáty Vteřiny poté mají poskytnout reflexi politickým stranám, které užíváním vágního populistického jazyka slibujícího lepší život rodinám s dětmi zanechávají v ohrožených rodinách pocit nejistoty.

Chudoba a sociální vyloučení hrozí v České republice již 1,5 miliónu lidí. Platforma pro sociální bydlení, která sdružuje odborníky pro problematiku bydlení v ČR, ve svém tiskovém prohlášení z 18. července 2014 upozornila na alarmující růst počtu lidí bez domova, mezi které je nutno počítat i rodiny s dětmi:

Počet lidí bez domova a ohrožených ztrátou domova v České republice roste, aktuálně by se mohlo jednat až o 200 tisíc lidí…

Přestože politické strany napříč spektrem deklarují svůj zájem o rodinnou politiku a problematiku bezdomovectví, sliby mnohých z nich pravidelně končí v rovině formálních proklamací.

Sociálně slabým rodinám přitom velmi často hrozí odebrání dítěte, a to navzdory verdiktu Nejvyššího soudu z roku 2011, který označil chudobu za nedostatečný důvod pro odebrání dítěte z rodiny.Takzvané sociální důvody, pod kterými si lze představit špatnou socio-ekonomickou situaci rodiny a s tím spojené nevyhovující bytové podmínky, nebo-li chudobu, jsou nadále jedním z často uváděných důvodů při přemisťování dítěte do ústavní výchovy.

Vteřina poté proto apeluje na budoucí úspěšně zvolené kandidáty, aby pomocí vhodných nástrojů bytové politiky, jako jsou sociální bydlení a systém prostupného bydlení, zajistili finančně dostupný bytový fond pro nízkopříjmové domácnosti. Ředitel Vteřiny poté Ondrik Troiak upřesňuje představu spolku:

Rozvoj ubytoven a s tím spojenou privatizaci bytového fondu nepovažujeme za vhodnou bytovou politiku pro ohrožené rodiny s dětmi.

Dále Vteřina poté žádá o plošnou podporu preventivní sociální práce s rodinou a vhodné provázání bytové a sociální politiky obce, aby se tak předešlo mechanickému odebírání dětí z rodin a jejich zařazování do ústavní výchovy, kde je v současné době umístěno odhadem 7000 dětí.

 

Michal Ďorď

PR a Advocacy Officer VP