banner-clipboard02-238.jpg
Zdroj fotografie: www.detibezdluhu.cz
Úvod > Novinky > Když stát bere dětem šanci a jiní jim ji vrací
Novinky

Když stát bere dětem šanci a jiní jim ji vrací

18. 06. 2014

Markétě je čtrnáct let. Od svých pěti let žije v dětském domově. Na rozdíl od většiny jiných dětí v dětských domovech má Markéta i nějaký vlastní majetek. Stát jí každý měsíc vyplácí nevelký sirotčí důchod, protože její otec před několika lety zemřel. Dětský domov posílá Markétě tyto peníze na vkladní knížku, aby jí v budoucnu usnadnily start do samostatného života, až bude za pár let dětský domov opouštět.

Byl by to tedy možná celkem optimistický příběh, pokud by se ovšem Markéta nenarodila v České republice a neměla evidované trvalé bydliště v jednom obyčejném okresním městě, kde od svých pěti let ani jednou nebyla. Markéta totiž díky tomu o své úspory přijde, a do života bude možná vstupovat dokonce s dluhem."

Tak začíná příběh Markéty na stránkách projektu DĚTI BEZ DLUHŮ. Její příběh není ojedinělý. Podobně jako ona, desítky, možná stovky, dětí vchází do života obtěžkáni dluhy, za které nemohly.

Možná za ně rodič nebo opatrovník nezaplatil poplatek za komunální odpad. Nebo jely ve čtrnácti letech na černo v tramvaji. Na první pohled se vás to jako kojence nebo školáka netýká. Bohužel tomu tak ale nemusí být.

Mnoho dětí z dětských domovů má nahlášenou trvalou adresu v bydlišti svých biologických rodičů. Pokud za ně zapomenou zaplatit i triviální poplatek za komunální odpad, jsou za vzniklý dluh dle stávající české legislativy zodpovědné právě děti. A přitom dítě samotné se nemusí o exekučním řízení ani dozvědět, protože písemnosti bývají doručovány biologickým rodičům.

Po dosažení plnoletosti tak na mnohé z nich krom dortu a narozeninové party čeká exekuce.

Projekt DĚTI BEZ DLUHŮ se snaží zprostředkovat finanční a právní pomoc mladým lidem z dětských domovů, kteří se díky české legislativě takto ocitají ve svízelné životní situaci. Desítkám z nich se již dostalo pomoci včasným vstupem do exekučního řízení nebo finančním darem z řad veřejnosti.

Za projektem DĚTI BEZ DLUHŮ stojí především lidé z organizace DEJME DĚTEM ŠANCI a advokátka Alena Vlachová, která tyto děti bezplatně zastupuje v exekučních řízeních.

Co dodat, snad si jen přát, aby takovýchto lidí, kterým není lhostejná nespravedlnost, bylo víc.

Pokud chcete také pomoci nebo máte zájem o více informací, podívejte se na:

http://www.detibezdluhu.cz/