banner-dd-potstejn03-377.png
Úvod > Novinky > Hra "Bydlení" měla v DD Potštejn úspěch
Novinky

Hra "Bydlení" měla v DD Potštejn úspěch

30. 06. 2017

23. června se uskutečnil 3. výjezd do DD Potštejn. Místo domova jsme ho absolvovali v Rychnově nad Kněžnou.

Stěžení výjezdu byla hra „Bydlení“.Prostřednictvím prožitku měli možnost mladí dospělí získat zkušenost s modelovými situacemi „dospěláckého života“. Zážitkovou hrou a modelovými situacemi se ukázali úskalí života po odchodu z dětského domova a odhalily se možná řešení při závěrečné reflexi. Účastníci a účastnice měli možnost samostatně přemýšlet nad možnostmi, které si po odchodu z DD mohou vybrat.

Mladí dospělí náš tým velice překvapili. Do hry se během pár minut naprosto položili. Uvědomili jsme si, že i když po praktické stránce mají někdy velké mezery (např. že se nájem platí každý měsíc...), dokáží se častokrát přijít zeptat a to jsme reflektovali pozitivně. Vychovatelky se též aktivně zapojily do hry. Měly na starosti stanoviště "obchod" a "poradnu", kam se děti mohou přijít zeptat. Paní vychovatelky reflektovaly důležitost přípravy dětí na odchod a aktivně se zapojovaly do diskuzí.

Mladí dospělí, vychovatelky i náš tým reflektoval výjezd jako pozitivní. My jsme byli nadšení z práce dětí při hře Bydlení. Velice jsme ocenili jejich vůli spolupracovat a ochotu se zapojit. Při závěrečné reflexi jsme předali naše brožurky z projektu "Cesta z labyrintu samostatného života", které se zabývají možnosti podpory při bydlení, studiu apod.