banner-formalni-sestaveni-platformy-vterina-pote-25.jpg
zdroj fotografie: Facebook profil Gracián Svačina
Úvod > Novinky > Formální sestavení platformy „Vteřina poté“
Novinky

Formální sestavení platformy „Vteřina poté“

29. 03. 2012

Na jaře 2012 naše skupina stála před důležitým rozhodnutím. Založili jsme formálnější platformu, která však bude otevřena pro ostatní mladé lidi, jejichž názory a postoje jsou v souladu se směřováním skupiny.

Museli jsme si přitom ujasnit další směřování jak skupiny, tak i jednotlivých jejích členů a stanovit si cíle, které bychom chtěli v budoucnosti naplňovat. „Vteřina poté“ dále rozhodla, že z uvedených vzkazů připravíme brožuru, která bude mít za cíl informovat širokou veřejnost o aktivitách naší platformy. Brožura bude obsahovat charakteristiku platformy, kdo jsme, jak jsme vznikli, proč to děláme a co chceme vyjádřit publikovanými „Vzkazy v láhvi“. Dalším bodem našeho programu bylo vyjasnění jednotlivých pozic uvnitř vzniklé platformy. Vedoucím platformy byl na první rok činnosti zvolen Gracián Svačina, student žurnalistiky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Platforma si zadala jako jeden z prvních úkolů tvorbu internetových stránek s účelem prezentovat se a informovat o aktuálních aktivitách platformy. Dále jsme otevřeni všem aktivitám, v rámci kterých můžeme zúročit své zkušenosti a podpořit tak procesy pozitivních změn.