banner-tyri-pilire-310.jpg
Úvod > Novinky > Čtyři pilíře
Novinky

Čtyři pilíře

05. 02. 2016

Děti a mladí lidé, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, jsou často stigmatizování. Veřejnost má tendenci vůči nim projevovat lítost, případně se na ně dívat skrz prsty, jako na osoby neschopné začlenit se do běžného života po odchodu z dětského domova. Projekt "Čtyři pilíře" má ambici negativní stereotypní představy o mladých lidech z institucionálního prostředí nabourat. 

Svědčí o tom zkušenost mnohých z nás, kteří prošli dětským domovem. Určitě si každý vybaví pocit nervozity, který se vynořil u otázky: "Kde a s kým vyrůstáš?"  Přítomnost těchto pocitů pouze reflektuje skutečnost zbytečných předsudků vůči mladým lidem žijícím v institucionální péči. 

Ve videu vystupují 4 mladé osoby romského i neromského původu, které mají zkušenost se životem v dětském domově. Prostřednictvím rozhovorů odkrývají dětem, laické i odborné veřejnosti své osudy a ukazují, že i navzdory své slabší sociální situaci dokázali být v životě úspěšní. Každý z nich mluví o těžké životní zkušenosti, které musel čelit. Tyto zkušenosti jsou tématicky rozděleny do tzv. 4 pilířů: identita, neinformovanost, izolovanost a rovné příležitosti ke vzdělání. 

Ačkoliv ústavní péče nemůže nahradit péči rodinnou, při správném přístupu klíčových aktérů vstupujících do života dětí (sociálních pracovníků, ředitelů, vychovatelů, rodinných příslušníků, členů neziskových organizací apod.) může i mladý člověk z institucionální péče rozvinout u sebe talent, získat sebevědomí, být úspěšný a naplnit tak své sny i mimo dětský domov.

„Bez pozitivních životních vzorů si mladý člověk pouze těžce dokáže představit pozitivně laděný život, který je „v jeho režii“, říká Radek Laci, který měl možnost si poprvé vyzkoušet roli odpovědné osoby za projekt "Čtyři pilíře".

Doufejme, že těchto pozitivních příkladů motivovaných, talentovaných a kreativních dětí a mladých lidí bude přibývat a pomyslné hranice předsudků a zbytečné lítosti se budou stírat. Děkujeme Open society fund Praha za finanční podporu a možnost bojovat proti negativním stereotypům, Meloun Production, s.r.o. za finalizaci videí a naší člence Vilmě Klepkové, bez které by to nešlo!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wYg21fYH8kE&feature=youtu.be